h

Misleidende informatie

12 juni 2008

Misleidende informatie

Door B&W worden de laatste tijd persberichten rondgestuurd die misleidend zijn. Hierbij wordt bijna nooit vermeld dat de in die berichten genoemde zaken nog niet zijn besproken door de gemeenteraad. Maar ook de raadsleden; althans de leden van de oppositiepartijen OM, Christenunie en SP; weten tevoren helemaal niks van die bewust op deze manier door B&W naar buiten gebrachte zaken.

Zoals over de bibliotheekplannen, de golfbaan, het logistiek park enz. Dat is bewuste misleiding waarvan wij onze buik meer dan vol hebben, want zo ga je niet om met de burgers van Moerdijk en hun gekozen volksvertegenwoordigers. Onderstaande vragen hebben wij over deze uiterst kwalijke zaak gesteld aan B&W:

De laatste tijd worden de persmedia - en daardoor ook de burgers - nogal eens op het verkeerde spoor gezet door de inhoud van door B&W uitgegeven persberichten die niet de waarheid bevatten. Wij bedoelen hiermee het nogal vaak nalaten om duidelijk te vermelden dat het alleen maar idee├źn, plannen - en de laatste tijd nota bene zelfs ambities - zijn van uw college. Het gaat hierbij niet om een bepaald beleidsterrein of een bepaald collegelid, het is gewoon een algemene trend geworden de laatste maanden.

Persberichten van de gemeente nalopen op de waarheid doet geen enkele journalist, zij vertrouwen er blindelings op en nemen die meestal ook klakkeloos over. Alleen kan dat op dit moment niet meer altijd bij de gemeente Moerdijk en dat is een verkeerd collegebeleid.

Zoals uw college als geen ander zou moeten weten, kunnen alleen maar zaken worden uitgevoerd die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Het lijkt er de laatste tijd echter op dat uw college dit niet meer weet of althans zich er niet goed meer van bewust is.

Het doen voorkomen alsof iets al is besloten en gaat gebeuren vinden wij op zijn zachtst gezegd zeer ongepast en wij verzoeken u vriendelijk maar zeer dringend om daarmee op te houden. Dat komt de geloofwaardigheid van de gemeente ten goede, want die is echt veel lager bij de burgers dan u denkt.

Wij geven bewust geen voorbeelden om uw geloofwaardigheid (nog) niet onderuit te halen, maar hebben er natuurlijk wel diverse voorhanden die zo naar de media kunnen met de echte feiten erbij. Beter geen persberichten dan niet onderbouwd door een raadsbesluit.

U bent hier