h

Vreemde aanbesteding

29 mei 2008

Vreemde aanbesteding

De beheerders van gemeenschapshuis De Kristal in Zevenbergen hebben in januari hun contract met de gemeente opgezegd. Op 1 september zijn zij weg en moet er een nieuwe beheerder zijn. Hiervoor hadden zich op 1 april - ruim voordat e.e.a. in de krant had gestaan- een drietal gegadigden gemeld. En toen liep het aardig uit de klauwen...

Het bestuur van de kinderkledingbeurs dat erg nauw betrokken is bij De Kristal en daar ook zaken organiseert en hand en spandiensten verleent, heeft op 21 maart schriftelijk B&W verzocht om hiervoor (ook) in aanmerking te komen. Hierop werd door B&W niet gereageerd tot zij enige dagen geleden een botte brief ontvingen waarin werd gesteld dat zij hiervoor niet in aanmerking kwamen omdat zij niet zouden beschikken over ervaring, papieren, enz. enz. Er is nooit iets gevraagd aan deze groep, zelfs niet telefonisch. B&W schijnen helderziende gaven te hebben, maar dat geloven wij niet. Dit vinden wij te gek voor woorden en wij hebben hierover op 29 mei het volgende in een interpellatiedebat aan de gemeenteraad voorgelegd.

Zoals bekend stoppen de huidige beheerders per 1 september, zij hebben dat al vroegtijdig aangegeven bij de gemeente Moerdijk. Maar daar werd jammer genoeg niet veel aandacht aan geschonken tot het bijna te laat was om een normaal gangbare oproep voor een nieuwe beheerder te plaatsen in de media. De reden hiervoor was; achteraf gezien; dat er een nieuw Programma Van Eisen moest komen door gewijzigde omstandigheden, maar ook daar is erg licht over gedacht en veel te laat werd er overgegaan tot het schrijven van een nieuw PVE. Dat stuk was pas gereed op 9 mei 2008.

Er hadden zich op voorhand al drie gegadigden aangemeld, allemaal VOOR 1 april 2008 toen er nog geen letter op papier was gezet voor een nieuw PVE. Twee ervan zijn verzocht een offerte uit te brengen op basis van het nieuwe Programma van Eisen, dus NA 9 mei 2008. De derde kreeg een nogal botte afwijzingsbrief, terwijl er nooit enig overleg was geweest met die mensen. De reden die er was om zo te handelen is, naar wij hebben vernomen, dat er anders met teveel kandidaten overlegd moest gaan worden en het is al snel 1 september.

Uitgaande van gelijke rechten verzoeken wij uw College vriendelijk, maar wel dringend om aan de derde gegadigde per omgaande de stukken toe te sturen zodat die alsnog een offerte in kan dienen.

LAATSTE NIEUWS

Wethouder Koevoets was tegen ons verzoek om het bestuur van de kinderkledingbeurs mee te laten doen in de onderhandse aanbesteding. En dat terwijl de prijsaanvragen pas op 3 juni de deur uitgaan. Het college heeft dan wel precies volgens de richtlijnen gehandeld door zelf twee ondernemers ( het minimale aantal ) uit te nodigen voor een onderhandse aanbesteding, wij vinden het zeer onfatsoenlijk om zo te handelen.
De coalitiepartijen stonden lijnrecht achter Koevoets en mede daardoor wordt De Kristal vanaf 1 september op een economische wijze geëxploiteerd. Hoe dat in de toekomst af gaat lopen voor de gebruikers weet niemand, maar gezien de ervaringen hiermee bij De Molenberg en De Parel zal echt het wel duurder worden. En zeker minder sociaal, want de dames die nu 20 uur in De Kristal vrijwilligerswerk doen, gaan daar mee stoppen op 31 augustus. Zij zouden wel gek zijn om dat te blijven doen, na op deze manier aan de kant te zijn gezet door de gemeente.

BN/DeStem schreef op 29 mei 2008

Gelijke kansen bij De Kristal

De SP-fractie Moerdijk zet vraagtekens bij de sollicitatieprocedure voor een nieuwe beheerder van multifunctioneel centrum De Kristal in Zevenbergen. Op 1 september legt het beheerderspaar René en Sonja van Liesdonk zijn taken neer.Hoewel zij hun vertrek vroegtijdig aankondigden, is volgens de SP de gemeente te laat begonnen met het werven van een nieuwe beheerder voor het gemeenschapshuis.

Fractievoorzitter Chris Verschuuren kan wel raden waar dat aan ligt. "Er moest een nieuw programma van eisen worden gemaakt, maar daar is ambtelijk te licht over gedacht. De voorwaarden waren pas gereed op 9 mei." De SP is een trouw gebruiker van De Kristal. Zo vernam Verschuuren dat er drie potentiële opvolgers voor de Van Liesdonks waren, die allen hun kandidatuur vóór 1 april hadden ingediend. "Maar bij het verschijnen van het programma van eisen kregen twee ervan het verzoek een offerte uit te brengen en de derde een nogal botte afwijzingsbrief."

Volgens Verschuuren gaat het om een groep vrouwen, die de kinderkledingbeurs draaiende houdt in De Kristal. "Op drukke momenten springen zij regelmatig bij." De SP-er vernam dat de tijd tot 1 september te kort zou zijn om nog met drie kandidaten te praten. Hij heeft een interpellatie aangevraagd voor de raadsvergadering vanavond.

U bent hier