h

Havenschap Moerdijk zelfstandig?

29 mei 2008

Havenschap Moerdijk zelfstandig?

B & W gaan de gemeenteraad van Moerdijk voorstellen om het Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen. Op dit moment wordt het havenschap in een gemeenschappelijke regeling bestuurd door de gemeente Moerdijk en de provincie Noord Brabant, de eigenaren. In de toekomst moet dat volgens het huidige college gaan gebeuren in een "overheids-nv" met commissarissen en aandeelhouders.

Lees onderstaande berichten en vraag u met ons af hoe CDA wethouder Grootenboer denkt het mogelijk te maken meer dan 100% aandelen uit te geven. Zij zegt immers letterlijk dat 50% in handen blijft van de Provincie en 50% van de gemeente. Wij hebben vroeger op de lagere school geleerd: 50 + 50 = 100. En het is wettelijk verboden om meer dan 100 procent aandelen uit te geven; zowel van een particuliere of een overheidsonderneming.

Het nut van deze verkapte privatisering zien wij niet zitten. Of het moet bedoeld zijn ter ondersteuning van de directie van het havenschap om de particuliere markt op te gaan, waardoor hij niet meer wordt gecontroleerd door de gemeenteraad en provincale staten. Over de aankoop van aandelen door Rotterdam - en wellicht ook van Breda - wordt al maanden gepraat in het Provinciehuis, waarbij zo goed als altijd een wethouder of een ambtenaar van de gemeente Moerdijk aanwezig is.

BN/DeStem 28 mei 2008:

Schap op eigen benen verder

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad van Moerdijk voorstellen om het Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen. Op dit moment wordt het havenschap in een gemeenschappelijke regeling bestuurd door de gemeente Moerdijk en de provincie Noord Brabant, de eigenaren. In de toekomst moet dat gebeuren in een 'overheids-nv' met een Raad van Commissarissen en een aandeelhoudersvergadering waarin de beide eigenaren vertegenwoordigd zijn.

"Samen met gedeputeerde Cora Steffens vorm ik nu het dagelijks bestuur van het schap", legt wethouder Ada Grootenboer van de gemeente Moerdijk de aanleiding voor de koerswijziging uit. "Daar zit je toch met twee petten. De belangen van het schap kunnen strijdig zijn met het planologische beleid van de gemeente en met het vergunningenbeleid. In de toekomstige structuur, waarop nog gestudeerd moet worden, zie ik een Raad van Commissarissen met deskundigen van buitenaf en een aandeelhoudersvergadering waarin de eigenaren alsnog voor hun belangen kunnen opkomen."

Volgens Grootenboer heeft de nieuwe constructie niets te maken met het aanhoudende gerucht over een overname door het Rotterdamse Havenbedrijf.

BN/DeStem 28 mei 2008:

Structuurwijziging staat op zich

Het Rotterdamse Havenbedrijf zou een aandeel willen nemen in de 'satelliet' die Moerdijk meer en meer begint te worden voor mainport Rotterdam. "Onze gemeente en de provincie zijn samen fifty-fifty eigenaar en dat blijft zo", zegt Grootenboer. Volgens de wethouder moet de structuurwijziging van het havenschap ook los worden gezien van de aankoop van de Shell-terreinen.
Zoals bekend heeft Shell zich in 2006 bereid verklaard 162 hectare braakliggend industrieterrein te verkopen aan de overheid. "Over de structuurwijziging werd al gesproken lang voordat Shell zijn grond te koop aanbood", aldus Grootenboer.

U bent hier