h

Meer bedrijfsterreinen

18 december 2007

Meer bedrijfsterreinen

West-Brabant zou ruimte moeten bieden aan bedrijven waarvoor in de regio Rotterdam-Rijnmond geen plek meer is. In West-Brabant moeten er volgens een rapport van het Ruimtelijk Planbureau en het Centraal Planbureau snel meer industrieterreinen komen.

De ministers Maria van der Hoeven en Jacqueline Cramer gaan binnenkort met de provincie en gemeentebesturen bespreken wat er mogelijk is. Bij provinciebestuurder Annemarie Moons (Economische Zaken) zijn ze aan het verkeerde adres. Zij voelt er niets voor, open West-Brabants landschap op te offeren aan de ruimtenood rond Rotterdam. "Wij zien geen reden om mee te werken aan meer bedrijvenlocaties. We houden vast aan de afspraken die we nu met West-Brabantse gemeenten hebben. Daar bovenop doen we niets."

U bent hier