h

Hogere Eigen Bijdrage? Laat het ons weten!

4 december 2007

Hogere Eigen Bijdrage? Laat het ons weten!

Veel bewoners van een AWBZ-instelling hebben bericht gehad dat ze vanaf 1 januari 2008 een hogere Eigen Bijdrage moeten gaan betalen.
In 2003 is een nieuw eigen bijdrage systeem in de AWBZ ingevoerd. Omdat dit enorme gevolgen zou hebben voor de koopkracht van inwoners van AWBZ-instellingen had de overheid de regeling voor mensen die toen al in een instelling verbleven uitgesteld. Deze overgangsregeling stopt nu.

Dat leidt tot forse onrust en problemen:

Het bericht overvalt de mensen enorm.
Het is erg kort dag, mensen hebben zeer weinig tijd om zich voor te bereiden, bezwaar in te dienen enz.
De verhoging is dikwijls vaak meer dan een verdubbeling, soms zelfs 3 tot 4 keer zo hoog,
Er zijn bewoners die door de verhoging wel erg weinig over houden, zelfs minder dan het zak- en kleedgeld.

Als u; of iemand die u kent; hiermee te maken krijgt, verzoeken wij u vriendelijk om HIER enkele vragen te willen beantwoorden. Hierdoor kunnen wij staatsecretaris Bussemaker confronteren met bewijzen van deze vaak schrijnende misstanden.

U bent hier