h

Bibliotheek: De feiten

12 december 2007

Bibliotheek: De feiten

In de eerste week van december heeft de provincie eenzijdig het contract opgezegd over de bibliobussen met de gemeente Moerdijk. Dat betekent dat die met ingang van 1 augustus 2008 zijn verdwenen.

Over deze zaak hebben wij onlangs vragen gesteld aan B&W en hebben daar onvolledige en ontwijkende antwoorden op gekregen. Omdat wij het een zeer ernstige zaak vinden dat bibliotheekvoorzieningen in de meeste kernen verdwijnen, hebben wij daarna onze vragen voorgelegd aan de directie van bibliotheek VanU. In tegenstelling tot B&W stelde die ons volledig op de hoogte van de gang van zaken en van de afspraken die al zijn gemaakt.

De gemeenten, de provincie en de bibliotheken hebben in onderling overleg besloten de bibliotheekvoorzieningen te vernieuwen. Daarbij hebben zij zich verplicht te zorgen voor minimaal vergelijkbare voorzieningen als de bestaande. Voor wat betreft onze gemeente is de stand van zaken op dit moment:

  • Met bijna alle scholen is overeenstemming over een servicepunt waar boeken kunnen worden besteld en worden afgehaald. Op een aantal nog nader te bepalen plaatsen zal een met de bibliobus vergelijkbare wisselcollectie boeken aanwezig zijn.
  • Zevenbergen: bibliotheek is opgenomen in de nieuwbouw van Surplus (Circonflex)
  • Klundert: bibliotheek blijft bestaan.
  • Standdaarbuiten: bibliotheek blijft en komt terug in de nieuwe Brede School. De architect heeft opdracht om hiervoor minstens 80m2 te reserveren.
  • Willemstad: met de scholen is overeenstemming over een servicepunt met een boekencollectie; bij de verdere invulling wordt de Stadsraad betrokken.
  • Fijnaart: wil een vaste bibliotheek en ook de directie van VanU wil dat graag. De Dorpsraad heeft dat al vaak ingebracht bij B&W maar kreeg steeds weinig tot geen medewerking. De directie van bibliotheek VanU verzekerde ons dat Fijnaart absoluut niet vergeten wordt en dat er op tijd een oplossing voor zal komen.
  • Waarom PvdA wethouder M.de Wit - Greuter, die bij elk provinciaal overleg aanwezig was, dat onder haar pet houdt en hele gemeenschappen zoals Standdaarbuiten op het verkeerde been zet, ontgaat ons helemaal.

U bent hier