h

Gascontainers zijn onacceptabel

31 oktober 2007

Gascontainers zijn onacceptabel

Om beschadiging van de lading door aanwezigheid van bijvoorbeeld schadelijke insecten en larven tegen te gaan, worden zeecontainers in het land van herkomst vaak behandeld met bestrijdingsmiddelen. Vooral ladingen die uit Azië en Afrika per zeeschip worden aangevoerd zijn geregeld gegast.

Het gaat vaak vooral om containers met levensmiddelen, kleding, schoenen, speelgoed en meubels. De behandeling van vrachtcontainers tegen ongedierte uit tropische landen gebeurt vaak niet volgens de procedures, ook etiketten en ladingpapieren zijn zelden in orde. Daardoor gebeurt het helaas regelmatig dat werknemers blootstaan aan ongezonde hoeveelheden gifstoffen, bijvoorbeeld bij het openen van een container.
Dat kan in de haven zijn - bijvoorbeeld door de douane.

Maar vaker gebeurt het in warehouse, distributiecentrum of bij de groothandel.Tienduizenden werknemers in de containeroverslag staan jaarlijks bloot aan gevaarlijke gassen. Bij het openen van de containers komen stoffen vrij die dienen om de lading te beschermen, of om te voorkomen dat uitheemse insecten Europa binnenkomen.

“Ongehoord, onbestaanbaar en onacceptabel”, noemde voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten de risico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld. Uit een reportage van Nova bleek dat 20 procent van de containers in de Rotterdamse havens is ‘begast.’ Volgens een medewerker van het ministerie van VROM zou het gaan om ongeveer een miljoen containers per jaar.

van der Kolk pleit voor directe actie door de politiek. “Er moet meer worden geïnspecteerd.” Ook wil Van der Kolk dat er wetgeving komt die bedrijven verplicht om de containers eerst te ontgassen voordat deze worden geopend. Veel werknemers worden niet of slecht geïnformeerd over de risico’s bij het openen van de containers. FNV Bondgenoten heeft daarom een meldlijn in het leven geroepen voor werknemers die onvoorbereid werken met begaste containers

U bent hier