h

Ouderen krijgen 1 nieuw bankje

24 augustus 2007

Ouderen krijgen 1 nieuw bankje

Maar het duurt nog wel even, want in het vandaag ontvangen antwoord van B&W op onze vragen hierover staat:

Bij de inrichting van het haventracé is bewust gekozen voor de huidige banken. Banken dienen enerzijds te passen binnen de inrichting en anderzijds voldoende bestand te zijn tegen vandalisme. Door de functie van Zevenbergen als uitgaanscentrum bestaat er een verhoogd risico voor vandalisme.Voor zover bekend hebben verzoeken tot het plaatsen van banken met rugleuningen ons nooit bereikt, ook niet door of namens enig organisatieplatform.Voor de vernielde bank is een nieuwe besteld. Gezien de afwijkende constructie is er sprake van een lange levertijd. Zodra deze bank is geleverd zal plaatsing ervan worden uitgevoerd.

Onze brief aan B&W

OUDEREN WILLEN NIEUWE BANKJES
26-07-2007 • Op het haventracé in Zevenbergen staan sinds jaar en dag enkele bankjes waarvan door ouderen gebruik wordt gemaakt om zich te verpozen in het centum. Al geruime tijd zijn die bijna onbruikbaar doordat er eentje in de prak is gereden door een autobestuurder en de andere doorgeroest is.
Hierover hebben wij onderstaande brief met vragen aan B&W gestuurd.

Sinds vele jaren maken ouderen uit Zevenbergen graag gebruik van de banken die geplaatst zijn bij het zogenoemde “Praathuis” op het haventracé. Helaas is dat al geruime tijd bijna onmogelijk geworden, iets wat erg sneu is voor de Zevenbergse ouderen die graag gebruik maken van de mogelijkheid om midden in het centrum de zaken van de dag te bespreken, zowel onder elkaar maar ook graag met de voorbijgangers.

Door een auto is rond Pasen van dit jaar een van de banken volledig vernield. De rest staat echt op instorten, met name zijn de leuningen zodanig doorgeroest dat men met de beste wil van de wereld zelfs niet meer kan spreken van redelijke zitbanken.

Wij verzoeken u vriendelijk, maar wel dringend, om deze puinhoop z.s.m. te vervangen door goede houten banken met rugleuningen voor onze ouderen die daar naar onze mening het volste recht op hebben. Dit probleem is al diverse malen gemeld aan de balie door ouderen die regelmatig gebruik maakten van die bankjes, maar tot nu toe hebben zij daar geen antwoord op gekregen, laat staan dat er iets is gebeurt.

Voor de jeugd worden her en der in onze gemeente allerlei voorzieningen getroffen. Onze ouderen daarentegen komen er erg bekaaid vanaf. Dat zou voorkomen moeten worden. Niet door een nota op te stellen maar door doelgericht zaken uit te voeren, te beginnen met nieuwe bankjes bij het Praathuis. Hierbij is het wel van groot belang dat die in overeenstemming met de wensen van de gebruikers worden uitgevoerd vooral ook wat het te gebruiken materiaal betreft.

Wij hebben er het volste vertrouwen dat u zsm deze hartenwens van een aantal Zevenbergse ouderen zult willen vervullen.

U bent hier