h

Eindelijk is Jo Horn weg.

15 augustus 2007

Eindelijk is Jo Horn weg.

Op dinsdag 21 augustus staat de bespreking van het rapport over de gemeentelijke organisatie op de agenda van de openbare raadsvergadering. Voor € 126.000,- hadden wij overigens wel iets beters verwacht dan een hoop papier met weinig inhoud en heel veel herhalingen. Maar nadat gisteren het college van B&W op voorstel van het volledige managementteam; met ondersteuning van GL wethoudster Wil Vissers; hierover belangrijke besluiten heeft genomen, vragen wij ons af of die discussie nog wel zin heeft.

Want er komt nu een plan van aanpak uit de organisatie onder leiding van de nieuwe secretaris Bert Kandel en loco-secretaris Cees Buijs. Daar was de dure gastarbeider en tijdelijke gemeentesik Jo Horn fel tegen. Hij wilde dat zelf gaan doen voor ongeveer € 50.000,- tussen nu en 15 oktober.
Dat is niet doorgegaan want B&W hebben 14 augustus misschien wel het beste besluit sinds de raadsverkiezingen genomen, en wel om van zijn "diensten" geen gebruik meer te maken. Hierdoor kan er eindelijk op een normale menselijke manier, zoals wij dat onder de rivieren gewend zijn, gewerkt gaan worden aan verbetering van de organisatie.

U kunt het hele besluit terugvinden in de Raadsinformatiebrief

U bent hier