h

de Wit weigert antwoord, ambtenaar geeft het wel

3 mei 2007

de Wit weigert antwoord, ambtenaar geeft het wel

Door de weigering van PvdA wethouder de Wit om antwoord te geven, en het voor de zoveelste maal niet nakomen van haar toezeggingen werden wij gedwongen om die vragen schriftelijk te herhalen. Vandaag zijn wij benaderd door de betrokken ambtenaar en die was heel graag bereid om op alle vragen antwoord te geven.

Omdat de antwoorden voor ons duidelijk waren hebben wij de brief ingetrokken, maar uitsluitend om de door haar overbelaste ambtenaren ter wille te zijn. Ook u heeft recht op die antwoorden en in het kort geven wij die hieronder weer.

a. Hoelang gaat het afbouwen van de externe ondersteuning door de heer Bouman duren?
In totaal niet langer dan 12 werkdagen.
b. Wat zijn de beweegredenen om Mw. van Munster te vervangen door Mw. Bouman?
Haar jaarcontract was afgelopen.
c. Waarom is over haar vervanging tevoren niet overlegd met de cliƫntenraad, terwijl dat ons inziens zeker had moeten gebeuren; gezien de centrale plaats van de functie in het leerlingenvervoer?
Is niet verplicht en die belangrijke plaats moest snel opgevuld worden.
d. Wat is de reden dat er geen (verplichte) interne en externe sollicitatieprocedure is geweest?
e. Op grond van welke reden is Mw.Bouman plotseling aangenomen voor deze functie?
Zij was direct beschikbaar en had ervaring.
f. Zijn er meerkosten door deze vervanging; met inbegrip van de reiskostenregeling voor ambtenaren?
Nee, dezelfde inschaling en zij woont in Etten-Leur.
g. Is het college zich ervan bewust dat het op deze manier plotseling in dienst nemen van een zus van de projectbegeleider niet direct getuigt van doorzichtigheid en integriteit?
Hier kon de ambtenaar natuurlijk geen antwoord op geven, en de wethouder weigert dat vast en zeker.
h. Wij hebben vernomen dat de heer Bouman cursussen geeft aan medewerkenden van de gemeente en zo ja, is hiervoor de gebruikelijke weg gevolgd volgens het handboek inkoop?
i. Zo nee, welke reden waren dan doorslaggevend om deze opdracht onderhands uit te geven?
Hij geeft geen lessen maar maakt enkele mensen wegwijs in een nieuw klachtenregistratiesysteem.

Als die PvdA wethouder eens zou gaan leren om beloften na te komen en gewoon eerlijk antwoord gaat geven op vragen zou dat veel tijd opleveren en beter zijn voor de relatie van haar met de gemeenteraad en de burgers. Elke week met een foto in de krant staan helpt ook niet echt. Maar als je dat na vijf en een half jaar wethouderschap nog niet door hebt gekregen zal je dat wel nooit snappen en daar zullen u en wij het dan maar mee moeten doen tot zij vertrekt.

U bent hier