h

Wethouder de Wit geeft weer geen antwoord

22 april 2007

Wethouder de Wit geeft weer geen antwoord

Tijdens de commissievergadering Sociale Infrastructuur van 11 april 2007 heeft ons raadslid Eddy de Visser vragen gesteld aan PvdA wethouder M. de Wit - Greuter over de projectleiding leerlingenvervoer. Zij wenste daar niet op in te gaan en verwees naar het reglement en het boekje over het leerlingenvervoer, waarin echter geen antwoorden op de gestelde vragen stonden. Zij zou ons ook een brief sturen met antwoorden. Zij is haar beloften weer niet nagekomen, waarna wij op 20 april onderstaande vragen hebben gesteld aan B&W.

a. Hoelang gaat het afbouwen van de externe ondersteuning door de heer Bouman duren?
b. Wat zijn de beweegredenen om Mw. van Munster te vervangen door Mw. Bouman?
c. Waarom is over haar vervanging tevoren niet overlegd met de cliƫntenraad, terwijl dat ons inziens zeker had moeten gebeuren; gezien de centrale plaats van de functie in het leerlingenvervoer?
d. Wat is de reden dat er geen (verplichte) interne en externe sollicitatieprocedure is geweest?
e. Op grond van welke reden is Mw.Bouman plotseling aangenomen voor deze functie?
f. Zijn er meerkosten door deze vervanging; met inbegrip van de reiskostenregeling voor ambtenaren?
g. Is het college zich ervan bewust dat het op deze manier plotseling in dienst nemen van een zus van de projectbegeleider niet direct getuigt van doorzichtigheid en integriteit?
h. Wij hebben vernomen dat de heer Bouman cursussen geeft aan medewerkenden van de gemeente en zo ja, is hiervoor de gebruikelijke weg gevolgd volgens het handboek inkoop?
i. Zo nee, welke reden waren dan doorslaggevend om deze opdracht onderhands uit te geven?

( Wordt zeker vervolgd )

U bent hier