h

Asbestverwerkingsfabriek op Industrieterrein Moerdijk?

3 april 2007

Asbestverwerkingsfabriek op Industrieterrein Moerdijk?

Tijdens de vergadering van de Burenraad van het Havenschap Moerdijk op 28 maart 2007 maakte innovatiemanager Hans Bolk van Heijmans Infrastructuur bekend dat die firma op het industrieterrein Moerdijk een installatie gaat bouwen die asbest kan omzetten in risicoloos materiaal dat gebruikt kan worden als vulstof in de wegenbouw.

Hij omschreef het als volgt: "Dit is het alternatief voor storten. Het is dé manier om asbest uit de kringloop te verwijderen. Je zet de gevaarlijke, kristallijne structuur van asbest om in een risicoloze, amorfe structuur."
Heijmans denkt hierbij in eerste instantie aan een fabriek met een verwerkingscapaciteit van 40.000 ton asbest per jaar. Op termijn moet een tweede fabriek de capaciteit verdubbelen.
Gezien de onrust die door deze berichtgeving nu al is ontstaan in brede kring onder de inwoners van onze door allerlei soorten van milieuvervuiling geplaagde gemeente, heeft SP Moerdijk onderstaande vragen gesteld aan B&W van deze gemeente:

1. Is het u bekend dat het naburige bedrijf De Rijke Intermodal zeer zware filters heeft moeten plaatsen om de huidige luchtvervuiling door Heijmans Infrastructuur buiten te houden?
2. Is het u ook bekend dat die zwaarste filters die op dit moment verkrijgbaar zijn, vele dagen eerder dan de fabrikant aangeeft volledig vol zitten met fijne stofdeeltjes van buurman Heijmans?
3. Kunt u aangeven hoe de mogelijke vervuiling door de verwerking van asbest wordt aangepakt?
4. Dergelijke bedrijven zijn slecht voor onze gezondheid en leefbaarheid, kunt u dit onderschrijven?
5. Kunt u garanderen dat u bij een mogelijke bouwaanvraag voor die fabriek alle risico’s uit zult sluiten in de bouwvergunning, en wel zo dat bij de geringste kans op meer luchtvervuiling geen bouwvergunning zal worden verstrekt?
6. SP Moerdijk is van mening dat er in de gemeente Moerdijk nu al teveel vervuilende bedrijven aanwezig zijn en dat vestiging van deze soort bedrijven ongewenst is voor de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners van Moerdijk en West-Brabant, bent u het hiermee eens?

U bent hier