h

SP wil vrijstelling voor Fendertse Week

29 maart 2007

SP wil vrijstelling voor Fendertse Week

Onlangs stelde het college van B & W een lijstje met Moerdijkse evenementen vast, die vrijgesteld zijn van de verplichting om een vergunning aan te vragen. Dat zijn bijvoorbeeld de kermis, de wielerronde en 'Zevenbergen Live' in Zevenbergen, het jazzfestival en de midzomernachtmarkt en 'Sail Willemstad' in Willemstad. Ze mogen, simpel gezegd, de knoppen voor licht en geluid wat verder open zetten.

Op dat lijstje moet ook de Fendertse Week komen, vindt de SP.
Fractievoorzitter Chris Verschuuren schrijft in een brief aan het college: " Naar aanleiding van uw besluit om voor 2007 voor diverse kernen in de gemeente Moerdijk dagen aan te wijzen voor collectieve festiviteiten, willen wij graag van u vernemen waarom de Fendertse Week hierin niet is opgenomen.
Een festiviteit die al meer dan 25 jaar DOOR en VOOR de bevolking wordt georganiseerd en in al die jaren goed is verlopen mag toch zeker gerekend worden tot de grotere collectieve festiviteiten van de gemeente Moerdijk.
Temeer ook omdat de Fendertse bevolking hierover nog steeds enthousiast is en de feestmuziek tijdens die week niet ziet als overlast maar als een normale zaak. In onze ogen doet u de grote groep vrijwilligers, en de Fendertse burgers, ernstig tekort als u deze week niet als collectieve festiviteit beschouwt.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk, maar wel dringend om deze week hier alsnog aan toe te voegen waardoor die week de geluids- en verlichtingsvoorschriften van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer niet gelden in het centrum. En dan hoeven ook de inrichtingen die onder dat besluit vallen, geen kennisgeving voor de genoemde festiviteiten bij het college in te dienen.


Naar aanleiding van het bovenstaande zijn wij benaderd door de betreffende ambtenaar die ons vertelde dat die feestweek al een ontheffing heeft omdat die wordt gehouden op het evenemententerrein. En dat e.e.a. tevoren was kortgesloten met de plaatselijke horeca. In het persbericht werd dat niet vermeld, vandaar onze vragen.

U bent hier