h

Onnodige afscheidsreceptie van gemeenschapsgeld

2 maart 2007

Onnodige afscheidsreceptie van gemeenschapsgeld

Oud-gemeentesecretaris Mw. Carla Baan heeft bij haar vertrek op 31 december 2006 het leuke bedrag van € 333.000,- meegekregen, nadat zij enkele jaren ziek thuis was geweest. De burgemeester heeft haar nu ook nog een afscheidsreceptie op kosten van de gemeenschap aangeboden.

Dit loopt de spuigaten uit vinden wij, ook al omdat zij ontslagen is omdat zij niet meer met een aantal leidinggevenden(!) in de organisatie door dezelfde deur kan. Door deze actie van de burgemeester worden nu ook die mensen gepakt, want zij kunnen moeilijk wegblijven bij die receptie. Dit vinden wij niet getuigen van enig inzicht in de gevoelens van medewerkers van de gemeente. Ook toont het college - en de raadscoalitie - aan dat zij volledig lak hebben aan de kritiek die is ontstaan na het besluit om haar dat grote bedrag toe te kennen.
Unaniem heeft de SP fractie besloten om niet deel te nemen aan die receptie op kosten van de gemeenschap. En als zij graag een receptie wil hebben, kan zij die best zelf betalen van die paar losse centen die zij heeft meegekregen.

U bent hier