h

Provinciale Staten besluiten tot aanleg van een Moerdijks Hoekje

2 februari 2007

Provinciale Staten besluiten tot aanleg van een Moerdijks Hoekje

Vandaag was HET debat over Moerdijkse Hoek in Provinciale Staten en daar was natuurlijk een behoorlijke actievoerende groep uit Moerdijk aanwezig bestaande uit mensen van de SBBM, OM en SP Moerdijk.

Raoul Nuijten, zoon van OM-raadslid Edwin Nuijten - sprak CdK May-Weggen toe waarbij hij verwees naar de 89,4% tegenstemmers bij het referendum waarna hij haar enkele kistjes aanbood met gezonde groenten en producten uit het zeekleigebied opgesierd met de stemkaarten. De Statenleden en andere bezoekers werden in de hal van het Provinciehuis verrast met liedjes en muziek door harmonicaspeler Kees Nuijten uit Moerdijk. Toen het debat zo goed als afgelopen was kwamen VVD-wethouder Koevoets, CDA-wethouder Grootenboer en het CDA-raadslid Notenboom ook nog even binnenwippen.

Wat wij hadden verwacht is er ook uitgekomen. Er is opdracht gegeven aan het (nieuwe) college van GS om een streekplanherziening voor te bereiden om te komen tot de aanleg van een Logistiek Park in het okseltje. En Moerdijkse Hoek van 600 ha. is definitief van de baan. Over de in het afgelopen jaar door VVD gedeputeerde Onno Hoes meermalen toegezegde compensatie voor de gemeente Moerdijk is de aap nu ook uit de mouw gekomen. Uitsluitend zaken zullen worden gecompenseerd die direct in verband staan met het aan te leggen industrieterrein, en verder niets. Dus geen extra woningbouw; geen uitplaatsing van bedrijven uit woonkernen, geen jachthaven in Moerdijk-dorp. Hier en daar een stukje geluidswal kan er misschien nog net vanaf. Leuk voor de bevolking is toch net iets anders.

Volgens de fracties van VVD, CDA en vooral ook de PvdA is dat meer dan voldoende en mogen de Moerdijkers erg blij zijn met het terugbrengen van 600 naar 150 hectare. Want een jaar geleden was daar nog geen sprake van. Vooral woordvoerder Stalknecht van de PvdA ging erg trots op het goede resultaat dat vooral te danken was aan zijn fractie(!) Waarna hij wel instemde met het plan om voor eeuwig 220 ha. open polderlandschap te vernietigen, zonder dat nut en noodzaak ooit aangetoond zijn of aangetoond kunnen worden.
SP-woordvoerder Hugo Polderman haalde stuk voor stuk alle aangedragen zaken van de coalitie zeer deskundig onderuit waarna niemand met hem daarover meer het debat aandurfde.
Ook de woordvoersters van D66, GroenLinks en de Brabantse partij lieten zich de kaas niet van het brood eten. Maar de kaarten waren al lang tevoren geschud en zo werd uiteindelijk het voorstel aangenomen met tegenstemmen van SP, GroenLinks, D66 en de Brabantse Partij.

Vooral de statenfracties van de PvdA en ChristenUnie zullen nog een hoop uit moeten leggen aan hun Moerdijkse kiezers, want die denken daar toch echt anders over gezien de 89,4% tegenstemmers bij het referendum van 22 november waar nota bene de fractievoorzitter van de ChristenUnie mede-initiatiefnemer van was. En andersom wordt het hoog tijd dat de Moerdijkse GroenLinks fractie eens zegt wat zij wil, want dat is sinds die een wethouder uit Verweggistan hebben mogen aanleveren, een zeer mistige zaak geworden.

U bent hier