h

Moerdijkse Hoek(je)

18 februari 2007

Moerdijkse Hoek(je)

EEN ANALYSE

Op vrijdag 2 februari 2007 heeft Provinciale Staten zich dan eindelijk uitgesproken omtrent de uitbreiding c.q. aanleg van een grootschalig logistiek park van 150 hectare netto in de Moerdijkse Hoek. De klucht of soap (net hoe je het maar noemt) is dan eindelijk afgelopen.

Wat is daar nu precies besloten?

- dat de ruimtevraag waarvoor in eerste instantie Moerdijkse Hoek was bedoeld kan worden geaccommodeerd door de benutting van de Shell grondreserve, de intensivering van de overige gronden op het bestaand industrieterrein Moerdijk en de aanleg van een grootschalig logistiek park van 150 hectare netto waardoor de oorspronkelijke opdracht van Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten van 23 maart 2001 vervalt;
- Gedeputeerde Staten opdracht te geven een streekplanherziening voor te bereiden om de ontwikkeling van een hoogwaardig vernieuwend duurzaam logistiek park van netto 150 hectare in de oksel A16/A17 planologisch mogelijk te maken;
- er kennis van te nemen dat financieel gezien de integrale gebiedsontwikkeling Moerdijk-Oost nog een exploitatietekort kent welke nog niet gedekt is en waarvoor nog geen overeenstemming is tussen de betrokken partijen;
- Gedeputeerde Staten te verzoeken een voorstel voor te bereiden met daarin een oplossing van de financiële haalbaarheid onder voorwaarde dat naast de provincie ook andere partijen (Rijk, gemeente, bedrijfsleven, regiogemeenten) bereid zijn daartoe gelijkwaardige verantwoordelijkheid te nemen.

Wie wordt er nou beter van?

Niet het bedrijfsleven dat samen met het Havenschap Moerdijk en de Kamer van Koophandel die 600 ha. zien slinken naar 150 ha.; ook niet de boeren uit die polders, die hun hoogwaardige landbouwgronden af moeten staan; en zeker niet de inwoners van de kern Moerdijk die straks helemaal ingeklemd zitten tussen de industrie en met nog meer stank-, geluid-, en verkeersoverlast worden opgezadeld. Een mogelijke oplossing voor problemen met industrieterreinen wordt door Milieudefensie aangereikt met een tweetal aanbevelingen om de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen vlot te trekken en de aantasting van het landschap door nieuwe terreinen te voorkomen:
1. Een stop op de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. 2. Een 'opknapheffing' van 50 euro op de prijs van elke vierkante meter bouwrijp bedrijventerrein.

Compensatie

Er wordt, nadat het College van B. & W. van Moerdijk "Port of Brabant" uit de hoed hebben getoverd, alsmaar over compensatie gepraat. Wie wil er nou over compensatie praten als je weet, dat jouw leefomgeving door zulke besluiten naar de knoppen gaat. Saillant detail is dat het besluit werd genomen op de dag dat er een rapport is gepresenteerd over de "Global warming up" van onze planeet. De uitkomst hiervan is dat de "mens" daar schuldig aan is en niet zoals anderen misschien dachten of hoopten dat het de schuld was van de Australische wasbeer. Mensen dus zoals u en ik, mensen die ook in de Provinciale Staten zitten.

Maar goed, Port of Brabant kwam tot stand met een College waarin ook twee wethouders van Onafhankelijk Moerdijk zitting hadden. Onafhankelijk Moerdijk heeft echter altijd de rug recht gehouden en uitbreiding van industrie in de Moerdijkse Hoek tegen willen houden, door er mordicus op tegen te zijn en dit tot de laatste snik vol te houden. De Socialistische Partij heeft vanaf de eerste plannen in 1994 tegen deze onnodige verwoesting van het milieu en de leefbaarheid gestreden en zal dit blijven doen, desnoods tot en met het Europese Hof in Brussel. De leefbaarheid en de gezondheid van onze inwoners zijn voor OM, SP en de raadsfractie van de ChristenUnie zeer belangrijk en gaan voor op elk economisch belang.

Hoe nu verder?

Tja, de gemeenteraad van Moerdijk moet nu afwachten waar CDA Wethouder Ada Grootenboer mee voor de dag gaat komen. Die wacht eerst af wat voor compensatie Moerdijk gaat ontvangen van het Rijk, Provincie, de regiogemeenten, of het bedrijfsleven voor dat ze met een voorstel naar de gemeenteraad gaat. En tovert dan - als Willemstadse fee of heks - een konijn uit de hoed of uit de puntmuts.

Hoe zal het nu aflopen met dat logistieke park? Als straks het voorstel van het College van B&W van Moerdijk naar de gemeenteraad komt, om mee te werken aan een streekplanherziening of gebiedsontwikkeling, kan het nog best leuk worden. De raadscoalitie in Moerdijk bestaat uit: CDA(5), VVD(3), PvdA(4) en Groenlinks(2) = 14.
De oppositie bestaat uit: Onafhankelijk Moerdijk(8), SP(2) en ChristenUnie(1) = 11.

De VVD in de Staten is voorstander van uitbreiding. In de gemeenteraad van Moerdijk is de fractievoorzitter van de VVD Kees van Schenk Brill. Die was voordat hij in de gemeenteraad kwam, als woordvoerder van de SBBM een fervent tegenstander van nog meer grote industrieterreinen in de gemeente Moerdijk. De SBBM is en blijft net als Onafhankelijk Moerdijk en de Socialistische Partij ook tegen uitbreiding van elke industrie in de Moerdijkse Hoek.

GroenLinks in Provinciale Staten heeft tegen het besluit gestemd. GroenLinks in de gemeenteraad is met twee zetels net het sprankje hoop voor de coalitie om de meerderheid te halen. Zij voelen nog maar net aan het wethouderspluche en komen nu voor een moeilijke keus te staan. Moeten ze hun kiezers trouw blijven en uit de coalitie stappen? Of moeten ze net als enkele weken geleden door de coalitie worden aangestuurd en dan maar hopen dat over drie jaar hun kiezers dit weer zijn vergeten.
De fractie van de ChristenUnie in de raad van Moerdijk krijgt het moeilijk. Deze partij had in de Staten veel begrip voor het tegengas wat uit Moerdijk kwam, maar stemde uiteindelijk wél voor het besluit.
Lees de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen uit 2006 er eens op na om te zien wat de partijen hebben beloofd! Dan ziet u vanzelf wie hun beloften nakomen en niet zijn gaan sjacheren over spiegeltjes en kraaltjes tegen de wens van 89,4% van de Moerdijkse bevolking

Met dank voor het gedeeltelijk gebruik van zijn tekst aan de webmaster van Onafhankelijk Moerdijk

U bent hier