h

Logistiek Park in het okseltje: JA of NEE

9 februari 2007

Logistiek Park in het okseltje: JA of NEE

Tijdens de commissievergadering van Bestuur en Middelen gisteravond stelde de fractievoorzitter van Onafhankelijk Moerdijk een simpele vraag over het Moerdijkse Hoekje ofwel het Logistieke Park.

Die was gericht aan de commissieleden cq aan de voorzitters van alle raadsfracties - of hun vervangers - die in deze commissie zitten. De vraag luidde: " Acht uw fractie op basis van het RIOB onderzoek nut en noodzaak voor de aanleg van een industrieterrein in het okseltje aangetoond " De vraagsteller verzocht nadrukkelijk om alleen met Ja of Nee te antwoorden. Hierop was het antwoord van SP, ChristenUnie, VVD en Onafhankelijk Moerdijk een luid en duidelijk NEE. Dus op dit moment is er een meerderheid tegen de aanleg.

CDA, PvdA en GroenLinks zeiden geen ja en geen nee, omdat je politici daar niet om kunt vragen volgens CDA fractievoorzitter Jan Reijnders. En de andere twee papegaaiden dat zoals gebruikelijk weer na.
De CDA en PvdA Statenleden zijn akkoord gegaan met de plannen van de Provincie om een Logistiek Park van 220 ha. bruto aan te leggen in het okseltje, en die mensen wil men kennelijk niet tegenspreken.

Maar wat te denken van GroenLinks? Die zijn wel behoorlijk ver van het padje afgedwaald; of gewoon het hele pad kwijt. Hun fractie in de Provinciale Staten wond er geen doekjes om en sprak een keihard NEE uit tegen de plannen van de Provincie om toch een Moerdijks Hoekje aan te gaan leggen. Het pluche van die wethouderszetel en het klakkeloos volgen van coalitieleider CDA is bij die dolende groene schapen toch veel belangrijker dan de leefbaarheid en de gezondheid van de Moerdijkse burgers. Valt ons zwaar tegen...

U bent hier