h

Geen ZOAB op N285 bij Zevenbergen

10 februari 2007

Geen ZOAB op N285 bij Zevenbergen

De raad van de gemeente Moerdijk heeft op 25 januari 2007 unaniem een motie aangenomen waarin zij het college van B&W opdraagt per omgaande bij de provincie Noord-Brabant er op aan te dringen dat de N-285 een stillere wegdekverharding krijgt op het traject Prins Hendrikstraat - Zevenbergen/West v.v. zoals die ook is aangebracht op andere gedeelten van deze weg. Wethouder Koevoets heeft in die vergadering toegezegd dat per omgaande gereageerd zou worden naar de Provincie om te bekijken wat de mogelijkheden zijn

Op 6 februari heeft SP Moerdijk hierover contact opgenomen met het Bureau Uitvoering Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant waarna wij binnen twee dagen de volgende antwoorden kregen:
De gemeenteraad kan niet besluiten over reconstructies op de provinciale weg.
Er zijn geen mogelijkheden in het uitvoeringsbestek wat momenteel wordt gerealiseerd om dit weggedeelte te voorzien van een stillere wegdekverharding.
De kosten van zo’n ingreep zijn niet bekend en de reconstructie van betreffend wegvak is niet noodzakelijk.
Een brief over dit onderwerp is 6 februari bij de Provincie geregistreerd, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden.

Tijdens de raadsvergadering op 25 januari heeft de wethouder toegezegd per omgaande te reageren richting Provincie, maar die ontving pas op 6 februari een brief van B&W over deze zaak. Onder per omgaande verstaan wij toch een kortere termijn.
Kortom, er komt geen stillere afwerklaag op dat weggedeelte, wat wij betreuren. Waarbij wij de Provincie best kunnen begrijpen omdat het bestek al langer bekend was bij B&W. Om nog maar niet te spreken van de al jaren bekende roep van de bewoners om een stiller wegdek.

U bent hier