h
18 april 2008

Kabinet pikt geld van ouderen en zieken

De balkenbende heeft nu besloten om ook het allerlaatste beetje geld bij mensen met lage inkomens weg te halen. De aftrekpost voor bijzondere ziektekosten verdwijnt met ingang van 1 januari 2009. dat betekent dat kosten voor een dieet, een bril, een gebit, een begrafenis enz niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Lees verder
17 april 2008

Logistiek Park is overbodig

Nut en noodzaak van een Logistiek Park Moerdijk zijn niet onderbouwd. En ook niet te onderbouwen met vele honderden hectaren braakliggende grond op industrieterrein Moerdijk en in een straal van 25 km daar omheen. Dat wordt nu wetenschappelijk onderbouwd door een vandaag verschenen onderzoek van OTB Delft. Onderstaand artikel verscheen op 17 maart 2008 in BN/DeStem

Lees verder
16 april 2008

Zakkenvullende SP-ers

Het weekblad Elsevier komt deze week met een tendentieus artikel waarin de indruk wordt gewekt dat SP’ers ‘rommelen’ met hun onkostenvergoedingen. Met behulp van Kamerleden van de PvdA en CDA wordt een beeld geschetst van SP’ers die misbruik maken van belastinggeld om dure kleren te kopen en in luxe penthouses te verblijven.

Lees verder
6 april 2008

Bibliotheek ellende

Gisteren stond in BN/De Stem een bericht met een onzinverhaal over niet aanwezig zijn van de SP door PvdA wethouder M de Wit - Greuter. Het wordt hierna letterlijk weergegeven met een korte reactie van de voorzitter en van een andere aanwezige, die nu op de website van die krant staan.

Lees verder
3 april 2008

Kampioen doorschuiven

Pv/dA wethouder de Wit- Greuter heeft besloten haar "plannen" met de bibliotheken pas op 18 juni voor te leggen aan de raadscommissie. En dat terwijl zij reeds vanaf het voorjaar van 2007 volledig betrokken is geweest en er volgens haar al in juni van dat jaar goede afspraken met de regionale bibliotheek VanU over zijn gemaakt.

Lees verder
28 maart 2008

Rotterdam wil aandeel in Havenschap Moerdijk

Het Havenschap Moerdijk moet nader gaan samenwerken met het havenbedrijf van Rotterdam. Dat geluid zingt al langer rond en klonk gisteravond ook door in de Moerdijkse raadscommissie Bestuur en Middelen. Voorzitter Jan Peters van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) kwam inspreken op de nota Economisch Beleid 2008-2011 en pleitte voor die nadere samenwerking met Rotterdam.

Lees verder
28 maart 2008

Verlaging hondenbelasting gaat niet door

Het initiatiefvoorstel van de SP in de gemeenteraad van Moerdijk, om de hondenbelasting te halveren, vond gisteravond geen enkele weerklank bij de rest van de gemeenteraad. SP-raadslid Chris Verschuuren legde aan het begin van het debat nog even de achterliggende gedachte uit: "De verlaging moet voor hondenbezitters een aansporing zijn om elkaar aan te spreken, waardoor de overlast van hondenpoep vermindert."

Lees verder
26 maart 2008

Actie Kruiwagen

Kruiwagens
Milieudefensie biedt de leden van de Tweede Kamercie. VROM op donderdag 24 april 30 kruiwagens met ‘te beschermen grond’ aan. Op die dag vergadert de commissie over het nationale bedrijventerreinenbeleid. Deze grond is afkomstig van mogelijke locaties voor nieuwe bedrijventerreinen.

Lees verder
16 maart 2008

Gevaar in Vlinderbuurt


Na het herstraten van de laatste straten in de Vlinderbuurt is er een niet zo leuke situatie ontstaan voor de buurtbewoners door het “opslaan” van overtollige zaken. Aan de Wintervlinder ligt een grote hoop stenen, direct naast de openbare weg en ook is er overtollige grond langs diezelfde weg gestort.

Lees verder
16 maart 2008

Openbaar gebied

Omdat het havenschap Moerdijk volgens B&W de zeggenschap heeft over het afsluiten van het industrieterrein Moerdijk hebben wij op 6 maart hierover vragen gesteld. Temeer ook omdat de politie op dat privéterrein bekeuringen geeft. Deze vragen zijn, beknopt weergegeven:

Lees verder

Pagina's