h
27 april 2008

Wantrouwen in politieke elite terecht

Na het Fitna-debat volgden verbaasde reacties op het wantrouwen richting regering dat sprak uit een aantal peilingen. Niet dat wantrouwen is het echte probleem, maar de (on)geloofwaardigheid van de politieke elite. Een deel van de bevolking wil stemmen op een kandidate zonder programma. Anderen geloven eerder Geert Wilders dan twee ministers, als het gaat om de reconstructie van een bijeenkomst.

Lees verder
19 april 2008

Samenvatting OTB rapport over LP

De argumentatie van de provincie Noord-Brabant voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk, is uitsluitend gebaseerd op hoge en ondeugdelijke ramingen. Dat is de conclusie van onderzoekers Erik Louw en Rob Konings van Onderzoeksinstituut OTB (onderdeel van de Technische Universiteit Delft).

Lees verder
19 april 2008

Industriegrond niet verkwanselen

Hoe duurzaam is het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' dat deze week op gezag van Milieudefensie verscheen. Niet bepaald. Zeggen Koos Seerden, directeur van ruimtelijk adviesbureau RBOI in Rotterdam en - als raadgever van provincie, gemeente Moerdijk en havenschap een van de geestelijke vaders van het Logistiek Park - en havenschapdirecteur Udo Uiterwijk.

Lees verder
19 april 2008

Onthullend rapport over LP


Aanleg van het Logistiek Park Moerdijk van 150 hectare is niet nodig en ongewenst. Dat blijkt uit het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' van dr. Erik Louw en drs. Rob Konings van de Technische Universiteit Delft. Het rapport, dat op 17 april openbaar is gemaakt, werd gemaakt in opdracht van Milieudefensie.Volgens de onderzoekers is de verwachte vraag naar nieuwe bedrijventerreinen door de provincie Noord-Brabant zeer optimistisch berekend.

Lees verder
19 april 2008

Statenvragen over LP

Statenlid Johan Martens van GroenLinks in Provinciale Staten van Noord- Brabant zet grote vraagtekens bij de noodzaak tot aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Hij heeft naar aanleiding van het deze week verschenen rapport van TU Delft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
18 april 2008

Kabinet pikt geld van ouderen en zieken

De balkenbende heeft nu besloten om ook het allerlaatste beetje geld bij mensen met lage inkomens weg te halen. De aftrekpost voor bijzondere ziektekosten verdwijnt met ingang van 1 januari 2009. dat betekent dat kosten voor een dieet, een bril, een gebit, een begrafenis enz niet meer voor belastingaftrek in aanmerking komen.

Lees verder
17 april 2008

Logistiek Park is overbodig

Nut en noodzaak van een Logistiek Park Moerdijk zijn niet onderbouwd. En ook niet te onderbouwen met vele honderden hectaren braakliggende grond op industrieterrein Moerdijk en in een straal van 25 km daar omheen. Dat wordt nu wetenschappelijk onderbouwd door een vandaag verschenen onderzoek van OTB Delft. Onderstaand artikel verscheen op 17 maart 2008 in BN/DeStem

Lees verder
16 april 2008

Zakkenvullende SP-ers

Het weekblad Elsevier komt deze week met een tendentieus artikel waarin de indruk wordt gewekt dat SP’ers ‘rommelen’ met hun onkostenvergoedingen. Met behulp van Kamerleden van de PvdA en CDA wordt een beeld geschetst van SP’ers die misbruik maken van belastinggeld om dure kleren te kopen en in luxe penthouses te verblijven.

Lees verder
6 april 2008

Bibliotheek ellende

Gisteren stond in BN/De Stem een bericht met een onzinverhaal over niet aanwezig zijn van de SP door PvdA wethouder M de Wit - Greuter. Het wordt hierna letterlijk weergegeven met een korte reactie van de voorzitter en van een andere aanwezige, die nu op de website van die krant staan.

Lees verder
3 april 2008

Kampioen doorschuiven

Pv/dA wethouder de Wit- Greuter heeft besloten haar "plannen" met de bibliotheken pas op 18 juni voor te leggen aan de raadscommissie. En dat terwijl zij reeds vanaf het voorjaar van 2007 volledig betrokken is geweest en er volgens haar al in juni van dat jaar goede afspraken met de regionale bibliotheek VanU over zijn gemaakt.

Lees verder

Pagina's