h
7 juni 2008

Bankjes gescheiden

Vrijdag 6 juni werd het gerepareerde bankje geplaatst in opdracht van de gemeente. Maar niet op de plaats waar het stond, want een of andere hotemetoot vond het nodig om de bankjes uit elkaar te halen. Overlegd met de gebruikers is er niet. Nu staan de seniorenbankjes ruim 5 meter uit elkaar. Degene die dit heeft verzonnen is echt te gek om los te lopen.

Lees verder
31 mei 2008

Senioren pesten

bankje2
Eén van de twee bankjes bij het "Praathuis” op het haventracé in Zevenbergen is 7 weken geleden beschadigd door een vrachtwagen. Gemeentewerken heeft het bankje direct meegenomen voor een vakkundige reparatie, en het was na een dag of tien weer als nieuw. Het bankje staat echter tot en met vandaag nog steeds eenzaam en alleen in de werkplaats te wachten op terugplaatsing. Dat schijnt een hele moeilijke zaak te zijn....

Lees verder
29 mei 2008

Vreemde aanbesteding

De beheerders van gemeenschapshuis De Kristal in Zevenbergen hebben in januari hun contract met de gemeente opgezegd. Op 1 september zijn zij weg en moet er een nieuwe beheerder zijn. Hiervoor hadden zich op 1 april - ruim voordat e.e.a. in de krant had gestaan- een drietal gegadigden gemeld. En toen liep het aardig uit de klauwen...

Lees verder
29 mei 2008

Havenschap Moerdijk zelfstandig?

B & W gaan de gemeenteraad van Moerdijk voorstellen om het Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen. Op dit moment wordt het havenschap in een gemeenschappelijke regeling bestuurd door de gemeente Moerdijk en de provincie Noord Brabant, de eigenaren. In de toekomst moet dat volgens het huidige college gaan gebeuren in een "overheids-nv" met commissarissen en aandeelhouders.

Lees verder
27 mei 2008

Besluit logistiek park even uitgesteld

Het besluit over de verdere voortgang van de aanleg van logistiek park Moerdijk en de bouw van 250 hectare glastuinbouw bij Dinteloord valt pas eind juni. Een meerderheid in Provinciale Staten koos ervoor om het omstreden besluit nog een maandje uit te stellen tot de volgende vergadering op 27 juni. Voorzitter Ad Vermeulen van de actiegroep Hart van Moerdijk, tegenstander van het logistiek park én de geplande grootschalige kassenbouw ten zuiden van de Mark, put hoop uit het uitstel maar blijft met beide voeten op de grond staan.

Lees verder
26 mei 2008

Aankoop Shell gronden

In de vergadering van de provinciale commissie EGMS op 6 juni aanstaande komt een voorstel op tafel hoe men de gronden van Shell aan wil gaan kopen. Hierover zijn reeds diverse gesprekken gevoerd met B&W van Moerdijk. De notitie is gedateerd 13 mei maar er staat wel in dat op 23 mei de interim Structuurvisie Brabant in Ontwikkeling is besproken, met de keuze voor de ontwikkeling van een logistiek park op de locatie Moerdijk-Oost.

Lees verder
25 mei 2008

Logistiek aast op Moerdijk

Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant staan bedrijven die behoefte hebben aan logistieke voorzieningen, te trappelen om zich te vestigen op industrieterrein Moerdijk. Het bewijs daarvoor ontlenen GS uitsluitend aan de ervaring van het bedrijf Heembouw dat op een perceel van twaalf hectare op het nieuwe Tradepark West faciliteiten en gebouwen realiseert voor logistieke bedrijven.

Lees verder
17 mei 2008

Statenleden zien leegte

Na het zoveelste bordje '...vierkante meter bedrijfsruimte te huur' en het derde enorme perceel vol roestige machines uit een oude raffinaderij, sprak Kees Nieuwenhuize van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) cryptisch: "Kunst, zo krijg je het terrein wel vol met lege terreinen." Op uitnodiging van SBBM en Hart van Moerdijk kwam de provinciale statencommissie ruimte en milieu naar West-Brabant om met eigen ogen de royale opzet van industrieterrein Moerdijk te aanschouwen.

Lees verder
16 mei 2008

Meedenkers gezocht voor LP


De provincie Noord-Brabant gaat in een eerste, prille marktverkenning alvast op zoek naar mogelijke kandidaten voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Het is de bedoeling dat bedrijventerrein voor logistieke ondernemingen aan te leggen in de oksel van de snelwegen A17 en A16.

Lees verder
15 mei 2008

De aap komt uit de mouw

Op 22 april verscheen een notitie namens Gedeputeerde Staten over het instellen van een voorkeursrecht voor de aankoop van gronden en panden die voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk nodig zijn. Het wethouderskoppel Ada Grootenboer (CDA) en Louis Koevoets (VVD) houdt bijna alle informatie onder hun pet. Zoals toen SP-voorzitter Chris Verschuuren tijdens de raadsvergadering van 17 april jl. vertelde dat deze notitie bijna gereed was. Grootenboer reageerde als de bekende gebeten hond en zei dat hij dan kennelijk meer wist dan haar bekend was.....

Lees verder

Pagina's