h
23 juni 2008

Senioren pesten gaat verder

Na een aantal weken hebben wij antwoord gekregen van B&W op onze vragen waarom de bankjes voor senioren waren gescheiden. Hierdoor zitten zij nu een heel eind uit elkaar, doodgewoon pesten noemen wij dat. B&W liegt niet alsof het gedrukt staat; welnee het staat gedrukt dat er overleg is geweest met de senioren en dat is ook nog ondertekend door burgemeester Henk den Duijn.

Lees verder
22 juni 2008

Agnes kant belooft forse oppositie

De SP Tweede Kamerfractie koos afgelopen vrijdag unaniem Agnes kant als nieuwe oppositieleider

Lees verder
20 juni 2008

Meer geld voor startersleningen

Minister Vogelaar gaat direct extra geld beschikbaar stellen om de problemen met de verstrekking van koopsubsidies voor starters op de woningmarkt op te lossen. Dat zei zij dinsdag in een reactie op vragen van SP-Kamerlid Paulus Jansen. Hij ontdekte met hulp van enkele gedupeerden dat SenterNovem – de instantie die de koopsubsidies toekent – het niet zo nauw neemt met de behandeltermijn voor het beoordelen van aanvragen voor koopsubsidie.

Lees verder
20 juni 2008

Stemmen in Moerdijk

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit van 16 mei 2008 dat er in Nederland weer gestemd gaat worden met het rode potlood hebben wij op 22 mei enkele vragen aan B & W gesteld, maar daar tot en met vandaag nog geen antwoord op ontvangen. Dat schijnt erg moeilijk te zijn......

Lees verder
14 juni 2008

Bedrijven saneren niet nodig

Na een oproep van B&W om deel te nemen aan een rondrit langs bedrijven die het college wil saneren met geld dat zij denkt te vangen uit Logistiek Park, hebben wij een aantal suggesties gedaan. Hierbij zijn wij vooral uitgegaan van de financiële mogelijkheden die Moerdijk nu heeft. Het heeft immers geen enkel nut om te rekenen op een berg geld uit dat "park" want het komt er toch niet. De enige mogelijkheid die dan overblijft is verkopen van aandelen in het havenschap Moerdijk aan het Havenbedrijf Rotterdam. Daar is tot nu toe zelfs coalitiepartij CDA tegen, terwijl wethouder Ada Grootenboer ook van die partij is. Of de CDA-fractie tegen zal blijven zal de tijd uitwijzen.

Lees verder
12 juni 2008

Misleidende informatie

Door B&W worden de laatste tijd persberichten rondgestuurd die misleidend zijn. Hierbij wordt bijna nooit vermeld dat de in die berichten genoemde zaken nog niet zijn besproken door de gemeenteraad. Maar ook de raadsleden; althans de leden van de oppositiepartijen OM, Christenunie en SP; weten tevoren helemaal niks van die bewust op deze manier door B&W naar buiten gebrachte zaken.

Lees verder
11 juni 2008

PvdA staatsecretaris pakt geld af van ouderen

De SP is mordicus tegen de uitgelekte plannen van staatssecretaris Bussemaker om 800 miljoen euro te bezuinigen op de zorg voor ouderen en gehandicapten. Deze extra bezuinigingen zijn volstrekt onverantwoord, omdat de kwaliteit van de zorg in bijvoorbeeld de verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg nu al tekort schiet.

Lees verder
11 juni 2008

Thuiszorg ten grave gedragen

SP Tweede Kamerlid Renske Leijten was in Bergen op Zoom, waar zeventig boze thuiszorgwerkers in optocht naar het gemeentehuis trekken, met een doodskist waarin zij de thuiszorg ten grave droegen. “Dit zijn geen mensen die snel de straat op gaan, maar de actiebereidheid is indrukwekkend,” zo liet Leijten weten vanaf de stoep voor het gemeentehuis.

Lees verder
10 juni 2008

Onveilig speeltuintje

In Standdaarbuiten heeft de Dorpsraad gezorgd voor een mooi speeltuinje in de Vlinderbuurt. Gezamenlijk werken, met goed gebruik maken van een door de gemeente toegekend bedrag, heeft iets leuks opgeleverd. Jammer is wel dat erg slecht aan de veiligheid van de kinderen is gedacht. Het speeltuintje is immers aan drie zijden omringd door water zonder enige beveiliging.

Lees verder
7 juni 2008

Bankjes gescheiden

Vrijdag 6 juni werd het gerepareerde bankje geplaatst in opdracht van de gemeente. Maar niet op de plaats waar het stond, want een of andere hotemetoot vond het nodig om de bankjes uit elkaar te halen. Overlegd met de gebruikers is er niet. Nu staan de seniorenbankjes ruim 5 meter uit elkaar. Degene die dit heeft verzonnen is echt te gek om los te lopen.

Lees verder

Pagina's