h
26 juli 2008

Veilig speeltuintje?


Op de door ons gestelde vragen over het nieuwe speeltuintje in de Vlinderbuurt hebben wij al snel antwoord gekregen van B&W. Onze vragen vind u HIER

Lees verder
26 juli 2008

Vragen gifgascontainers

Acht maanden geleden, op 08-11-07; hebben wij een interpellatie gehouden in de gemeenteraad over gegaste containers, ook wel gifgascontainers genoemd. Wethouder Vissers heeft toen namens B&W een aantal zaken toegezegd, maar daarover is niks meer vernomen. Als gevolg van een in de Tweede Kamer unaniem aangenomen motie van SP-er Remi Poppe moet PvdA minister Cramer een strenge controle instellen op giftige gassen bij in de havens aanwezige importcontainers.

Lees verder
21 juli 2008

Doorwerken tot 70 jaar is onzinnig plan

Agnes Kant noemt het idee van minister Donner om jongeren te laten doorwerken tot hun 70ste aperte onzin. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat dit weekend in de Telegraaf. Kant: “Kennelijk heeft Donner, nu hij de discussie rondom het ontslagrecht zo goed als verloren heeft, een nieuw speeltje gevonden.

Lees verder
19 juli 2008

Provincie stemt in met LPM en AFC West-Brabant

Milieudefensie heeft samen met de bewonersgroepen Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, Hart van Moerdijk, Glashard Nee! en Behoud Open Polders op het bordes van het provinciehuis in Den Bosch een Open Brief uitgedeeld aan de leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie Noord-Brabant. In deze brief werden Statenleden opgeroepen de plannen voor een 150 hectare groot bedrijventerrein bij Moerdijk en een 500 hectare groot kassengebied bij Dinteloord te verwerpen.

Lees verder
13 juli 2008

Minimumlonen

Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,62 procent omhoog. Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.
Die zijn nog steeds veel te laag en zouden een heel stuk omhoog moeten, maar daar zal deze regering niets aan doen.

Lees verder
5 juli 2008

Kamer: pas op de plaats marktwerking ziekenhuiszorg

De Tweede Kamer heeft op voorstel van de SP het kabinet opgeroepen de verdere invoering van marktwerking in de ziekenhuiszorg voorlopig te staken.

Tweede Kamerlid Henk van Gerven: “De SP is sowieso tegen verdere invoering van marktwerking in de ziekenhuiszorg, maar in ieder geval moet de boel op orde zijn voordat verdere stappen genomen worden.”

Lees verder
5 juli 2008

De Bibliotheek

SP Moerdijk heeft afgelopen week alleen ingestemd met de bibliotheekvisie van PvdA wethouder M, de Wit om een tweetal redenen. En wel om de mensen in Fijnaart en Willemstad niet nog langer zonder een (kleine) bibliotheek te laten zitten, want 4 maanden is voor ons al veel te lang. Maar ook omdat tevoren al vaststond dat de coalitie achter haar zou blijven staan, wat er ook gezegd zou worden.

Lees verder
4 juli 2008

Gifgascontainers worden aangepakt

Er komt een strenge controle in de havens op giftige gassen als bestrijdingsmiddel in importcontainers. De Tweede Kamer stemde unaniem in met een voorstel van SP-Kamerlid Remi Poppe. Per jaar komen ongeveer 7 miljoen containers binnen waarvan 20 procent met giftige gassen. Bij 98% ontbreekt een verplichte waarschuwing op de container.

Lees verder
30 juni 2008

Moet Jan Marijnissen helemaal stoppen

De vertrekkende SP-leider is door vriend en vijand geprezen om zijn politieke talent. Waarom zou de partij dat talent niet zoveel mogelijk blijven benutten? Ooit, toen de SP nog een kleine lokale partij was, kregen leden die wilden studeren, het advies om rechten of medicijnen te kiezen. Dan konden ze na hun studie worden ingezet op juridische spreekuren van de partij en in de eigen medische centra. Die tijd is weliswaar allang voorbij, maar bij SP-afdelingen proef je nog altijd iets van die sfeer: het gaat in het leven niet om de baan, maar om het ideaal.

Lees verder
28 juni 2008

Bankjes nationaal bekend

In het pas verschenen rapport van Movisie: "Hangouderen en de kwaliteit van de publieke ruimte" staan interviews met Zevenbergse ouderen over de strijd met de gemeente Moerdijk over nieuwe bankjes. B&W hebben er weer iets bij om trots op te zijn: het getreiter van de Zevenbergse ouderen door dat college wordt nu echt overal bekend, vooral in het welzijns- en ouderenwerk.

Lees verder

Pagina's