h
17 mei 2008

Statenleden zien leegte

Na het zoveelste bordje '...vierkante meter bedrijfsruimte te huur' en het derde enorme perceel vol roestige machines uit een oude raffinaderij, sprak Kees Nieuwenhuize van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) cryptisch: "Kunst, zo krijg je het terrein wel vol met lege terreinen." Op uitnodiging van SBBM en Hart van Moerdijk kwam de provinciale statencommissie ruimte en milieu naar West-Brabant om met eigen ogen de royale opzet van industrieterrein Moerdijk te aanschouwen.

Lees verder
16 mei 2008

Meedenkers gezocht voor LP


De provincie Noord-Brabant gaat in een eerste, prille marktverkenning alvast op zoek naar mogelijke kandidaten voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Het is de bedoeling dat bedrijventerrein voor logistieke ondernemingen aan te leggen in de oksel van de snelwegen A17 en A16.

Lees verder
15 mei 2008

De aap komt uit de mouw

Op 22 april verscheen een notitie namens Gedeputeerde Staten over het instellen van een voorkeursrecht voor de aankoop van gronden en panden die voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk nodig zijn. Het wethouderskoppel Ada Grootenboer (CDA) en Louis Koevoets (VVD) houdt bijna alle informatie onder hun pet. Zoals toen SP-voorzitter Chris Verschuuren tijdens de raadsvergadering van 17 april jl. vertelde dat deze notitie bijna gereed was. Grootenboer reageerde als de bekende gebeten hond en zei dat hij dan kennelijk meer wist dan haar bekend was.....

Lees verder
15 mei 2008

Hou het open Brabants Polderlandschap in stand


Vrijdag 23 mei vergadert Provinciale Staten over de interim-structuurvisie, het Agro en FoodCluster (AFC) bij Dinteloord en Stampersgat én over Logistiek Park Moerdijk. Het standpunt van de belangenvereniging Behoud Open Polders luidt: het is nog te vroeg voor besluitvorming over AFC in Provinciale Staten. Een goede afweging door de leden is niet mogelijk. Daarin staat zij niet alleen: diverse milieuorganisaties en -verenigingen steunen die visie en bestrijden met Behoud Open Polders nut en noodzaak van het volbouwen van nog meer open landschap in West-Brabant.

Lees verder
14 mei 2008

Grote vis voor Borchwerf II

Transportbedrijf De Rooy Warehousing vestigt zich op industrieterrein Borchwerf II in Roosendaal. In drie jaar tijd moet de komst van het bedrijf 250 arbeidsplaatsen opleveren. Een aantal ervan komt van de vestiging in Oosterhout, die gesloten wordt omdat daar niet genoeg ruimte meer is. Directeur Gerard de Rooy zegt dat er heel bewust voor Borchwerf II is gekozen: "Het is centraal gelegen en met een spoorverbinding"

Lees verder
29 april 2008

SP bezocht bedrijventerreinen in West-Brabant

Statenlid Spencer Zeegers bezocht vorige zomer een aantal bedrijventerreinen in West-Brabant. 'Ik wilde zelf zien waar het in al die dikke provinciale nota's over gaat. En geloof me, het zien van de werkelijkheid geeft echt een andere kijk op de zaak dan alle papieren adviezen en beschouwingen. .Meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat er echt een stop moet komen op nieuwe bedrijventerreinen, zolang er nog zoveel ruimte verstopt zit in de bestaande

Lees verder
27 april 2008

Wantrouwen in politieke elite terecht

Na het Fitna-debat volgden verbaasde reacties op het wantrouwen richting regering dat sprak uit een aantal peilingen. Niet dat wantrouwen is het echte probleem, maar de (on)geloofwaardigheid van de politieke elite. Een deel van de bevolking wil stemmen op een kandidate zonder programma. Anderen geloven eerder Geert Wilders dan twee ministers, als het gaat om de reconstructie van een bijeenkomst.

Lees verder
19 april 2008

Samenvatting OTB rapport over LP

De argumentatie van de provincie Noord-Brabant voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk, is uitsluitend gebaseerd op hoge en ondeugdelijke ramingen. Dat is de conclusie van onderzoekers Erik Louw en Rob Konings van Onderzoeksinstituut OTB (onderdeel van de Technische Universiteit Delft).

Lees verder
19 april 2008

Industriegrond niet verkwanselen

Hoe duurzaam is het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' dat deze week op gezag van Milieudefensie verscheen. Niet bepaald. Zeggen Koos Seerden, directeur van ruimtelijk adviesbureau RBOI in Rotterdam en - als raadgever van provincie, gemeente Moerdijk en havenschap een van de geestelijke vaders van het Logistiek Park - en havenschapdirecteur Udo Uiterwijk.

Lees verder
19 april 2008

Onthullend rapport over LP


Aanleg van het Logistiek Park Moerdijk van 150 hectare is niet nodig en ongewenst. Dat blijkt uit het rapport 'Nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk' van dr. Erik Louw en drs. Rob Konings van de Technische Universiteit Delft. Het rapport, dat op 17 april openbaar is gemaakt, werd gemaakt in opdracht van Milieudefensie.Volgens de onderzoekers is de verwachte vraag naar nieuwe bedrijventerreinen door de provincie Noord-Brabant zeer optimistisch berekend.

Lees verder

Pagina's