h
23 september 2008

SBBM trekt ten strijde

De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Hart voor Moerdijk hebben op 17 september hun slotoffensief ingezet tegen de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. Strijdtoneel was de periodieke bijeenkomst van de Burenraad Moerdijk, het informatieplatform van de omwonenden van Industrieterrein Moerdijk.Ook de gemeenteraad van Moerdijk, Provinciale Staten van Noord-Brabant, de Tweede Kamer en 'desnoods' de Raad van State en het Europese Hof zullen van Paul Welschen te horen krijgen dat het Logistieke Park er niet moet komen.

Lees verder
23 september 2008

Bankjes terug


De vaste groep van gebruikers van de bankjes bij het "Praathuis" in Zevenbergen heeft een verzoek opgesteld waarin zij de raad vragen om het verplaatste bankje weer terug te zetten. Dit verzoek is, vergezeld van twee pagina's met handtekeningen van de omliggende bedrijven en bewoners, vanmiddag overhandigd aan burgemeester Wim Denie. Hij zou ervoor zorgen dat het verzoek zo snel mogelijk op de agenda komt van de gemeenteraad.

Lees verder
21 september 2008

Onmenselijk - 2


Na de uitspraak van de rechter over onterecht inhouden van een uitkering in verband met het niet kunnen deelnemen aan het verplichte sporten, heeft men het nog steeds niet geleerd. Drie weken NA die vernietigende uitspraak haalde men weer een dergelijke rotstreek uit, een ander woord kan ik er echt niet voor vinden. Lees en huiver.

Lees verder
11 september 2008

Coalitie wil GEEN referendum

Tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de commissie Bestuur en Middelen is één ding erg duidelijk geworden. En wel dat PvdA, VVD, GroenLinks en CDA de Moerdijkse burgers onder geen voorwaarde mee willen laten besluiten over de aanleg van het totaal overbodige en ruimteverslindende Logistiek Park Moerdijk.

Lees verder
9 september 2008

De tijd van praten is voorbij

Milieudefensie roept regering en parlement op snel aan de slag te gaan met het advies van de commissie Noordanus en de herstructurering van bedrijventerreinen. “De tijd van praten en mooie woorden is voorbij, we willen nu concrete daden zien”, aldus campagneleider ruimte en landschap Klaas Breunissen. Milieudefensie is blij dat de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen onder leiding van Peter Noordanus - in navolging van Milieudefensie - in zijn rapport pleit voor de oprichting van een Herstructureringsfonds.
Lees HIER het hele bericht.

Lees verder
1 september 2008

Werk in uitvoering

Een aantal werken aan wegen en rioleringen zullen volgens de afdeling wegen van de gemeente Moerdijk worden uitgevoerd zoals het erbij staat omschreven. Voor de herbestrating van de Vrouwe Jacobstraat en de drainage van de Frederik Hendrikstraat in Fijnaart hebben wij hard en lang moeten strijden, maar het gaat nu toch echt gebeuren.

Lees verder
1 september 2008

Veel vrijwilligers voor buurtbus

De oproep om vrijwilligers voor de Heijningse buurtbus is goed geslaagd. De dorpsraden van Fijnaart en Heijningen beide kernen konden tijdens de Fendertse week 34 mensen noteren die als vrijwilliger op de minibus willen rijden. In december gaat volgens de gemeente de buurtbus op werkdagen rijden van Dinteloord via Heijningen en Fijnaart naar Klundert en terug. De route en de dienstregeling zijn nog niet bekend; wel dat de bus van 7 uur ‘s ochtends tot 7 uur ’s avonds zal rijden.
DORPSRADEN, hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet!

Lees verder
31 augustus 2008

Onmenselijke zaken


Tot ongeveer een jaar of 4 geleden had Moerdijk een hele goeie afdeling Sociale Zaken waarbij de mens als mens werd beschouwd en behandeld. Door de inmiddels met een gouden handdruk vertrokken gemeentesik werd die afdeling opgeheven en de medewerkers verdeeld over het hele gemeentehuis. Vanaf die tijd is het steeds slechter geworden omdat de handhaving boven menselijkheid is gesteld. Het lijkt er wel op of mensen die meestal zonder hun schuld in de bijstand komen als potentiële bedriegers worden beschouwd.

Lees verder
28 augustus 2008

Waterschap in de fout

Waterschap Brabantse Delta is de afspraak met de gemeente Moerdijk niet nagekomen om automatisch vrijstelling te verlenen aan mensen die al vrijgesteld waren van gemeentelijke heffingen. De gemeente Moerdijk had dit goed geregeld en kan hier echt niets aan doen. Wij hebben contact opgenomen met de gemeente die ook al een aantal telefoontjes hierover had gekregen. Er is nu afgesproken dat die mensen geen kwijtschelding aan hoeven te vragen bij Brabantse Delta. Ook zullen zij een excuusbrief van dat bedrijf ontvangen.

Lees verder
26 augustus 2008

Slecht fietspad

Eind 1999 heeft de gemeente Moerdijk de Appelaarsedijk overgenomen van de provincie waarna in 2000 Heijmans Wegenbouw te Rosmalen de opdracht tot aanleg kreeg. Dit viel toen onder verantwoordelijkheid van VVD wethouder Kramer. De opdracht hield ook in dat de aannemer het onderhoud gedurende 10 jaar moest uitvoeren, dat zat ook in de aanneemsom. Aan dat onderhoud mankeert nogal wat.

Lees verder

Pagina's