h
22 augustus 2008

Referendumvoorstel niet behandeld

Gisteravond stond het gezamenlijke verzoek van OM, CU en SP tot het houden van een referendum over het voornemen om te besluiten het Logistiek Park aan te leggen, op de raadsagenda. Dat is helemaal volgens de regels ingediend en wij gingen er van uit dat de coalitie gisteravond Ja of Nee tegen dat verzoek zou gaan zeggen. Maar als er geen wil is er ook geen weg en dat werd gisteravond erg duidelijk toen de coalitie voorstelde om dit voorstel van de agenda te halen.

Lees verder
13 augustus 2008

Overlast door gemeente


Op 16 maart 2008 hebben wij vragen gesteld over het “opslaan” van overtollige zaken aan de Wintervlinder, dit vooral omdat op klachten van omwonenden niet werd gereageerd. Weken later werd de los gestorte berg ongereinigde straatstenen beveiligd door er een hekwerk omheen te plaatsen.

Lees verder
12 augustus 2008

Referendumverzoek Logistiek Park

De raadsfracties van de ChristenUnie, Onafhankelijk Moerdijk en de Socialistische Partij hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend voor de raadsvergadering van 21 augustus 2008 om te komen tot een raadgevend referendum over het voornemen om een Logistiek Park aan te leggen in de oksel van de rijkswegen A16/A17.

Lees verder
6 augustus 2008

Meer containers

Industriegebied Moerdijk wordt een steeds groter overslagcentrum van containers als satelliet van de haven van Rotterdam. De nieuwe Rotterdamse spooroperator GTO Group wil binnenkort beginnen met een container-goederentrein die dagelijks heen en weer pendelt tussen de Maasvlakte en de containerterminal CCT op Moerdijk.

Lees verder
29 juli 2008

Burger kan maatregelen tegen fijnstof afdwingen

Mensen die dichtbij een drukke weg of grote bouwplaats wonen kunnen hun overheid voortaan dwingen om maatregelen te treffen tegen ernstige luchtvervuiling in hun buurt. Het Europese Hof van Justitie heeft dit vrijdag 25 juli bepaald.

Lees verder
27 juli 2008

Een geslaagd burgerinitiatief


Enkele weken geleden kregen de bewoners van de Twintighoven in Zevenbergen van de afdeling groenvoorziening te horen dat hun speelveld zou worden “gerenoveerd” Dat zou inhouden dat alle struiken moesten verdwijnen en er op andere plaatsen struiken zouden worden geplant. En misschien zou het doeltje, waarover enkele jaren geleden al strijd is geleverd met de gemeente, ook moeten verdwijnen.

Lees verder
26 juli 2008

Veilig speeltuintje?


Op de door ons gestelde vragen over het nieuwe speeltuintje in de Vlinderbuurt hebben wij al snel antwoord gekregen van B&W. Onze vragen vind u HIER

Lees verder
26 juli 2008

Vragen gifgascontainers

Acht maanden geleden, op 08-11-07; hebben wij een interpellatie gehouden in de gemeenteraad over gegaste containers, ook wel gifgascontainers genoemd. Wethouder Vissers heeft toen namens B&W een aantal zaken toegezegd, maar daarover is niks meer vernomen. Als gevolg van een in de Tweede Kamer unaniem aangenomen motie van SP-er Remi Poppe moet PvdA minister Cramer een strenge controle instellen op giftige gassen bij in de havens aanwezige importcontainers.

Lees verder
21 juli 2008

Doorwerken tot 70 jaar is onzinnig plan

Agnes Kant noemt het idee van minister Donner om jongeren te laten doorwerken tot hun 70ste aperte onzin. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat dit weekend in de Telegraaf. Kant: “Kennelijk heeft Donner, nu hij de discussie rondom het ontslagrecht zo goed als verloren heeft, een nieuw speeltje gevonden.

Lees verder
19 juli 2008

Provincie stemt in met LPM en AFC West-Brabant

Milieudefensie heeft samen met de bewonersgroepen Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, Hart van Moerdijk, Glashard Nee! en Behoud Open Polders op het bordes van het provinciehuis in Den Bosch een Open Brief uitgedeeld aan de leden van Provinciale Staten en medewerkers van de provincie Noord-Brabant. In deze brief werden Statenleden opgeroepen de plannen voor een 150 hectare groot bedrijventerrein bij Moerdijk en een 500 hectare groot kassengebied bij Dinteloord te verwerpen.

Lees verder

Pagina's