h
4 september 2017

Bericht voor alle leden, v.d. voorzitter

Foto: SP

Foto: Arjen Zwartbol

Lees verder
2 september 2017

Ronald van Raak heeft een petitie getsart over en voor politieagenten

de Tweede Kamer debatteert ergens na het zomerreces over het functioneren van de Nationale Politie en met name over de problemen afgelopen vijf jaar. Van Raak heeft daarom een enquête opgetuigd (De SP doet dat vaker). Want kunnen agenten over een politieauto beschikken wanneer nodig, en werken de informatiesystemen? Van Raak “Tijdens werkbezoeken en in gesprekken met agenten op straat horen we vaak over problemen bij de Nationale Politie. Met deze enquête kunnen we zien welke problemen agenten in hun werk ervaren en welke oplossingen zij zien. De resultaten van deze enquête zijn heel belangrijk voor de debatten die we in de Tweede Kamer gaan voeren over de Nationale Politie.” https://vragen.sp.nl/index.php/survey/index/sid/261575/newtest/Y/lang/nl

Lees verder
31 juli 2017

BN DE STEM: WEBSITE SP SITE MOERDIJK HEEL ACTUEEL

BN de Stem, heeft alle sites van de partijen bekeken die volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lees verder
21 juli 2017

Vaker luchtwegproblemen in gemeente Moerdijk !

Omroep Brabant meldt  op haar teletekstpagina, dat inwoners van gemeente Moerdijk vaker last hebben van luchtwegproblemen dan andere gemeenten in het platteland. Dit komt uit een onderzoek van NIVEL,

Lees verder
21 juli 2017

Buurtbezoek van Bergenstraat Zevenbergen

Foto: SP

foto: Dasy en Antonio

Lees verder
19 juli 2017

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Foto: SP

Sinds zijn voorzitterschap (april j.l.) is onze afdelingsvoorzitter Arjen Zwartbol begonnen met de geheel nieuwe opzet van het verkiezingsprogramma 2018.  De leden zijn verzocht om actief mee te denken en te praten tijden de korte wekelijkse bijeenkomsten die we sindsdien gehad hebben.

Lees verder
12 juli 2017

Jaarrekening gemeente Moerdijk uiteindelijk vastgesteld, Wethouder Fakkers naar huis gestuurd!

Foto: SP

Ieder jaar wordt er door de gemeenteraad gediscussieerd over de jaarrekening en jaarverslag. Dit jaar was het op een wat ongebruikelijke dag. Dat had alles te maken met het feit dat met name de jaarrekening moest wachten op een accountantsverslag. Dat kwam er uiteindelijk in een voorlopige vorm. De accountant kon voor de rechtmatigheid en getrouwheid geen goedkeurende verklaring afgeven en moest voor rechtmatigheid zelfs een afkeurende verklaring afgeven. Dit accountantsverslag was ook nog niet door het college van een reactie voorzien. In de vergadering moest dus, naar ons oordeel, op basis van te weinig informatie een beslissing op de jaarrekening worden genomen. Met het goedkeuren van de jaarrekening geeft de Raad het college decharge voor het gevoerde beleid. Die twee zaken (goedkeuren en decharge) zijn aan elkaar.

Lees verder
9 juli 2017

SP START BUURTONDERZOEK

Foto: SP
25 juni 2017

Medewerkers van Gansewinkel zorgen zelf voor zwerfvuil !

Foto: SP

Ze  maken er een rotzooi van in de wijk.

Lees verder

Pagina's