h
29 januari 2017

18 FEBRUARI DEBATTEN NATIONAAL ZORGFONDS ZONDE EIGEN RISICO, OOK JIJ KAN HIER BIJ ZIJN!

Al een kwart miljoen mensen steunen het Nationaal ZorgFondszonder eigen risico. Dat is heel mooi!

Lees verder
29 januari 2017

AOW LEEFTIJD TERUG NAAR 65 JAAR EN 10% VERHOGING UITKERINGEN

Foto: SP

Het is gelukt. Vandaag hebben de afdelingen van de SP ingestemd met een stevige aanscherping van ons verkiezingsprogramma.

Lees verder
20 januari 2017

ONVREDE OVER SPOORVERBINDING

Foto: SP

door: Bennie Blom

Lees verder
18 januari 2017

Belangrijke TV uitzending, Het Nationaal Zorgdebat !

Maandag avond zend omroep Max  het Nationaal zorgdebat uit

Lees verder
17 januari 2017

PARTIJCONGRES 14 JANUARI 2017

Foto: SP

Op zaterdag 14 januari j.l. bezochten Antonio Hidalgo Aragones en ondergetekende het partijcongres in de koepelhal in Tilburg. Per 100 leden waren twee afgevaardigden welkom. Om 10.15 uur was de aanvang van het congres. Als eerste kregen SP-leden uit diverse afdelingen de mogelijkheid om hun amendementen toe te komen lichten op het podium. Daarna was het de beurt aan de programmacommissie voor een tegenreactie. Verder was er de presentatie en de bespreking van de kandidatenlijst. Van 12.30 tot 13.30 uur was er een lunchpauze waarbij de kandidatenlijst in de stembus gedaan kon worden.

Lees verder
15 januari 2017

"PAK DE MACHT"

Foto: SP

Hoe zorgen we dat progressieve partijen de handen ineen slaan en samen knokken voor sociale verandering?

Lees verder
15 januari 2017

Gemeenteraad buiten spel gezet door Nuon en Havenbedrijf

Foto: SP

Donderdag 12 januari werd in de gemeenteraad gestemd over een bestemmingsplan dat Nuon de gelegenheid geeft om hoge ndmolens te plaatsen op het terrein van het Havenbedrijf. Tijdens de behandeling in de commissievergadering was duidelijk dat de stemverhouding 24 stemmen tegen en 1 stem (Groen Links) voor. Maar wat later bleek is dat het allemaal niets zou uitmaken de windmolens zouden er linksom of rechtsom toch komen want Nuon zou als het bestemmingsplan niet goedgekeurd zou worden toch naar de Provincie gaan voor een zogenaamd inpassingsplan en de Provincie zou vrolijk zonder enige schroom dit doorzetten, zich beroepende op het feit dat ze niets kan doen. Daarmee wordt onze democratische rechtsstaat redelijk ondermijnt en lijkt het erop dat private partijen de dienst uitmaken. Het zou zo moeten zijn dat een raadslid zonder last zijn stem mag uitbrengen maar dat is hier niet het geval geweest.

Lees verder

Pagina's