h
19 juli 2017

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Foto: SP

Sinds zijn voorzitterschap (april j.l.) is onze afdelingsvoorzitter Arjen Zwartbol begonnen met de geheel nieuwe opzet van het verkiezingsprogramma 2018.  De leden zijn verzocht om actief mee te denken en te praten tijden de korte wekelijkse bijeenkomsten die we sindsdien gehad hebben.

Lees verder
12 juli 2017

Jaarrekening gemeente Moerdijk uiteindelijk vastgesteld, Wethouder Fakkers naar huis gestuurd!

Foto: SP

Ieder jaar wordt er door de gemeenteraad gediscussieerd over de jaarrekening en jaarverslag. Dit jaar was het op een wat ongebruikelijke dag. Dat had alles te maken met het feit dat met name de jaarrekening moest wachten op een accountantsverslag. Dat kwam er uiteindelijk in een voorlopige vorm. De accountant kon voor de rechtmatigheid en getrouwheid geen goedkeurende verklaring afgeven en moest voor rechtmatigheid zelfs een afkeurende verklaring afgeven. Dit accountantsverslag was ook nog niet door het college van een reactie voorzien. In de vergadering moest dus, naar ons oordeel, op basis van te weinig informatie een beslissing op de jaarrekening worden genomen. Met het goedkeuren van de jaarrekening geeft de Raad het college decharge voor het gevoerde beleid. Die twee zaken (goedkeuren en decharge) zijn aan elkaar.

Lees verder
9 juli 2017

SP START BUURTONDERZOEK

Foto: SP
25 juni 2017

Medewerkers van Gansewinkel zorgen zelf voor zwerfvuil !

Foto: SP

Ze  maken er een rotzooi van in de wijk.

Lees verder
20 juni 2017

Het werkplein in de 21ste eeuw

Foto: SP

Het werkplein hart van west Brabant is nu ruim 4 jaar actief en heeft tot op heden nog steeds geen geïntegreerde IT systemen, zodat mensen die afhankelijk zijn van het werkplein het meeste van de communicatie nog via de telefoon en de reguliere post moeten doen. Door deze 19e eeuwse werkwijze is het werkplein nog eens € 48.260 extra kwijt.

Lees verder
20 juni 2017

SP fel tegen met verhoging eigen bijdrage thuiszorg.

Foto: SP

SP Moerdijk vind dat het college, die genoeg budget heeft, de verhoging van de bijdrage in de thuiszorg niet mag doorberekenen aan de afnemers van thuiszorg. Hiermee wordt de zorg duurder en ontoegankelijker voor thuiszorgnemers. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Lees verder
14 juni 2017

alle geslaagden gefeliciteerd!

Iedereen in Moerdijk die vandaag te horen heeft gekregen dat hij / zij is gelaagd van harte gefeliciteerd! klik bericht aan voor meer info.

Lees verder
12 juni 2017

Zorg, zonder eigen risico, nu!

Klik op onderstaande link om dee fractievoorzitters in Den Haag te laten weten hoe u over het eigen risico denkt!   afschaffen nu!

Lees verder
11 juni 2017

SCHANDALIG HOGE PREMIES ZORG BESTUURDERS!

En U maar een hoop eigenrisico betalen

Lees verder
2 juni 2017

De beeldkwaliteit van het groen is niet goed!

Foto: SP

Nee, niet van een kleurenscherm, maar beter gezegd: de beeldkwaliteit van het groen in de openbare ruimte van @gemeentemoerdijk is niet goed, en niet meer van deze tijd. Althans volgens wethouder Kamp. Daarom is het nodig om een nieuwe beleidsvisie te ontwikkelen voor de komende tien jaar. Om dat te onderzoeken wordt wederom een burgeschouw georganiseerd. Teams met burgers worden samengesteld die daarover zullen rapporteren. Verder spreken burgers ook in bij de stads- en gebiedstafels , een activiteit door de gemeente uitbesteed aan Arcadis. Reken maar dat dit laatste een paar duiten kost. Al deze informatie kan dan meegenomen worden in die nieuwe beleidsvisie. Om dat verder uit te ontwikkelen zal wel een bestuursrapportage gemaakt moeten worden en zullen nog vele vergaderingen volgen.

Lees verder

Pagina's