h

De beeldkwaliteit van het groen is niet goed!

2 juni 2017

De beeldkwaliteit van het groen is niet goed!

Foto: SP

Nee, niet van een kleurenscherm, maar beter gezegd: de beeldkwaliteit van het groen in de openbare ruimte van @gemeentemoerdijk is niet goed, en niet meer van deze tijd. Althans volgens wethouder Kamp. Daarom is het nodig om een nieuwe beleidsvisie te ontwikkelen voor de komende tien jaar. Om dat te onderzoeken wordt wederom een burgeschouw georganiseerd. Teams met burgers worden samengesteld die daarover zullen rapporteren. Verder spreken burgers ook in bij de stads- en gebiedstafels , een activiteit door de gemeente uitbesteed aan Arcadis. Reken maar dat dit laatste een paar duiten kost. Al deze informatie kan dan meegenomen worden in die nieuwe beleidsvisie. Om dat verder uit te ontwikkelen zal wel een bestuursrapportage gemaakt moeten worden en zullen nog vele vergaderingen volgen.

Wacht even, is dat nou allemaal wel waar of zou daar toch stiekem iets anders achter zitten ?

Wordt hier een probleem gezocht om een oplossing nodig te maken ?

Even simpel : Alle groen wat deze zomer groeit is van deze tijd. Elke werkdag zijn medewerkers van de WVS druk bezig het openbaar groen zo netjes mogelijk te houden binnen de hun gegeven opdracht. Daarbovenop heeft de gemeente zelf nogal wat specialistische apparatuur om bomen te snoeien of te rooien, om straten en pleinen te vegen , en medewerkers die daar mee om kunnen gaan. Ter zake kundige vakmensen kunnen verschillende boomsoorten en hun specifieke ziektes herkennen. Ook de eiken processie rups wordt tijdig waargenomen en bestreden. Ter aanvulling worden ook nog werkzaamheden uitbesteed aan private firma’s. Dit laatste met wisselend succes.

Is al dat georganiseerd vergaren van burgerinspraak eigenlijk niet het organiseren van wantrouwen en ontevredenheid ? Het laten zoeken naar stokken om de hond mee te kunnen slaan.

Foto: SP

Wat is er namelijk aan de hand ? Vanuit het rijk wil men de WVS en dergelijke voorzieningen afbreken. En de WVS in de groenvoorziening is recent al met 40 procent gekrompen. De hoeveelheid werk dat gedaan moet worden is daarbij hetzelfde gebleven. Maar wat blijkbaar niet goed is kan gemakkelijk weg.  Wil de wethouder met deze nieuwe bezuiniging weer “ bovenwettelijk gaan presteren ” en er voor zorgen dat deze mensen hun baan verliezen , waarna ze via het werkplein hetzelfde werk , nu met behoud van uitkering moeten gaan doen ?  Dit tot grote tevredenheid van het rijk, en blijkbaar met politiek voordeel voor de wethouder zelf.

Alle waar naar zijn geld. De gemeente heeft door het vaststellen van het budget waarbinnen gewerkt wordt en de kwaliteit die daarmee mogelijk is de beeldkwaliteit van het openbaar groen dus zelf gemaakt. En dan negatieve beeldvorming van de uitvoerdende vakmensen aanwakkeren. Het zou de gemeente sieren om al deze gouden….. nee ....diamanten medewerkers eens publiekelijk te waarderen. Namens de burgers van heel de gemeente Moerdijk. Bij voorbeeld met een mooi personeels feest. Van onze centen, .. ja.  Zij ruimen namelijk ook de rommel op die wij in de openbare ruimte achterlaten.

SP

Reactie toevoegen

U bent hier