h

Aandachtspunten prestatieafspraken woningbouwcoöperaties.

18 januari 2017

Aandachtspunten prestatieafspraken woningbouwcoöperaties.

Foto: SP

 

SP Moerdijk heeft het college een brief gestuurd in verband met de nieuwe prestatieafspraken die gemaakt gaan worden met de woningbouwcoöperaties.  We hebben hiervoor een aantal aandachtspunten opgesteld waarvan wij graag zouden willen dat deze meegenomen konden worden. Deze aandachtspunten zijn:

Regelmatig onderhoud van woningen is beter als grootschalige renovatie na  18 of 20 jaar, en bij renovaties hoeft niet gekozen te worden voor de meeste luxe vernieuwingen, die vervolgens de huurprijs zullen opdrijven, zolang er maar sprake is van goede kwaliteit.
Stop met het nastreven van nul-op-de-meter woningen. Nul op de meter is namelijk nooit 100% realiseerbaar en drijft nu alleen de huurprijzen nog meer op.
De woningcorporatie moet zich houden aan haar kerntaak, namelijk het bouwen van sociale huurwoningen. Andere projecten moeten worden overgelaten aan de gemeente of particulier initiatief..
Bij elk nieuwbouwproject wordt een aanzienlijk deel sociale huur gebouwd. De gemeente moet haar invloed aanwenden om bouwers aan het bouwen te krijgen.
De achtervang positie van de gemeente bij het waarborgfonds is een kwalijke zaak. Zo kan de coörporatie bij financiële missers de gemeente meesleuren.
Het opnieuw invoeren van een urgentielijst, zodat er weer meer aandacht is voor de kwetsbare mensen op de huurdersmarkt i.p.v. deze mensen doorsturen naar Breda of Roosendaal.  Hiervoor dient de gemeente een huisvestingsordening vast te stellen.  Een verordering die ongeveer de helft van alle gemeentes in Nederland heeft.
De Huurdersvereniging dient een onafhankelijke organisatie te zijn zonder financiële relatie met de woningbouwcoöperaties. Eventueel krijgt zij subsidie van de gemeente.

 

SP Moerdijk

Fractievoorzitter Bennie Blom

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier