h

BEZOEK SHARON DIJKSMA I.V.M. BASISNET SPOOR

26 oktober 2016

BEZOEK SHARON DIJKSMA I.V.M. BASISNET SPOOR

Foto: SP

Foto: Nu.nl

Op maandag 24 oktober j.l. bracht staatssecretaris Sharon Dijksma een bezoek aan de gemeente Moerdijk. In de ochtend bracht zij een bezoek aan het dorp Moerdijk en het industrieterrein.

Vanaf 13.30 uur was er een middagprogramma in de Moerdijkzaal van het gemeentehuis in Zevenbergen. Tijdens dit programma werd er gesproken over het vervoer van giftige stoffen door de kernen van West-Brabant.  Allereerst kwam Riet Gerla van de bewonersgroep aan het woord.

Zij vertelde dat er tot nu toe geen maatregelen vanuit het ministerie naar de bewoners genomen zijn.

Daarna uitte Burgemeester Klijs zijn zorgen en heeft dit ook in een brief aan het ministerie verwoord.

De gevolgen van de invoering van basisnet Spoor zijn voor de gemeentes zeer groot en zij kunnen dit niet zelfstandig oplossen. De 5 miljoen die gegeven zijn, waren een eerste start om vooral praktische zaken goed te kunnen regelen. De burgemeester pleit nu voor voorfinanciering van een 2e bedrag dat gebruikt kan worden om de veiligheid van de spoorlijn te verbeteren. Verder komt er een onderzoek naar een aparte goederenspoorlijn buiten de kernen om.

Noud Bruinincx van de veiligheidsregio, noemde de 4 onderwerpen waaraan de veiligheidsregio samen met de gemeente en pro-rail aan werkt. Dat zijn de bereikbaarheid van het spoor, bestrijdbaarheid, beheermaatregelen en informatie-functie.

Marieke van Ballegooij van de GGD nam het op voor de bewoners die dicht bij het spoor wonen. Naast de stress die het gevoel van onveiligheid oplevert zijn er nu natuurlijk al geluidsoverlast en trillingen waarbij de slaap vaak gestoord wordt.

Staatssecretaris Sharon Dijksma is aangesteld op het ministerie met een begrotingstekort van anderhalf miljard. Dit maakt het voor haar moeilijk om toezeggingen te doen op financieel gebied. Ook merkt zij op dat de Moerdijkbrug eerder onderhoud nodig heeft dan was voorzien en was begroot en dit dus ook een flinke tegenvaller is.

Verder geeft zij aan dat de 80 miljoen die aan Oost-Brabant gaat voor het spoor niet ten koste gaat van West-Brabant. Maar in Oost-Brabant worden de normen nu ruim overschreden en zijn maatregelen ook zeer dringend nodig.

Zij wil gaan proberen het vervoersplafond gevaarlijke stoffen voor 2020 naar beneden te krijgen en is het ministerie nu ook bezig te kijken naar vervoer over het water. Maar door de hoge kosten voor containeropslag en de bereikbaarheid van bedrijven ook niet altijd een goed alternatief. Sharon benadrukt dat zij het heel belangrijk vindt dat er een goede communicatie is tussen de bewoners, gemeente en haar ministerie.

Als laatste kwam Jeroen van Venrooy (ambtenaar veiligheid) aan het woord. Hij introduceert het veiligheidsdashboard. Bij registratie krijg je melding bij een incident op het spoor.

Concluderend mag ik vaststellen dat Mw. Dijksma een krachtige  en open indruk maakt. Ze is heel openhartig over de moeilijkheden waar zij mee te kampen heeft maar sluit daarbij niets uit. En overtuigt in de wijze waarop ze wil samenwerken. Een vooruitgang vergeleken met haar voorgangster. Ook een vooruitgang is geboekt door de veiligheidsregio samen met de gemeente en pro-rail. Er zijn al maatregelen genomen om de veiligheid rondom het spoor te verbeteren.

Maar dat ik deze middag toch weer wel van schrok wat van het feit dat een giftrein soms 4 tot 5 uur, bij Station Oudenbosch kan staan, voordat hij weer verder kan rijden. Verteld door een bewoner uit Oudenbosch, voorzien van foto’s.  Op het perron lopen in die tijd veel mensen rond (sommigen gewoon te roken) . In de nabijheid liggen scholen en openbare gebouwen.

 En deze laatste situatie toont de noodzaak van de veiligheid in de West-Brabantse kernen goed aan!

Annemiek Krijnen

Voorzitter SP-afdeling Moerdijk

 

Reactie toevoegen

U bent hier