h

Nieuws van de afdeling

1 juni 2007

Kan B&W wel lezen?

Vandaag werden wij verrast met het besluit van B&W om geen subsidie te geven aan de voedselbank. Dat werd ons meegedeeld via een openbare raadsinformatiebrief en het besluit wordt besproken en eventueel toegelicht door B&W in de cie. Sociale Infrastructuur op woensdag 13 juni.

Lees verder
30 mei 2007

Nieuwe vragen over de zaak Baan

Nadat op 14 december de meerderheid van de raad akkoord was gegaan met de gouden handdruk van € 330.000,- aan Carla Baan heeft B&W haar nog een fikse nabetaling gegeven. Die was de raad onbekend op 14 december en daardoor heeft het college naar onze mening de zaak aardig bedonderd. Wij hebben daarover vragen gesteld en een nietszeggend en nergens door onderbouwd antwoord gekregen. Op 26 mei hebben wij nogmaals deze onverkwikkelijke zaak aan de orde gesteld, met het verzoek daarop binnen 14 dagen schriftelijk antwoord te geven.

Lees verder
27 mei 2007

Boek Carla Baan dicht?

Door Onafhankelijk Moerdijk - hierin gesteund door de SP - werd een voorstel ingediend om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het toekennen van een gouden handdruk van € 330.000,- aan een niet meer in de organisatie passende functionaris. De coalitie wilde dat niet, waardoor in Moerdijk de achterkamertjespolitiek blijft bestaan.

Lees verder
13 mei 2007

Verplicht aanbesteden OV afschaffen

De Tweede Kamer kan op korte termijn de verplichte aanbestedingen in het stads- en streekvervoer afschaffen. Het Europees Parlement heeft gisteren duidelijk aangegeven dat het niet ideaal is als al het stads- en streekvervoer aanbesteed wordt. SP-Kamerlid Emile Roemer zal een voorstel indienen om de provincies en de grote steden de vrijheid te geven zelf te bepalen of zij het openbaar vervoer willen aanbesteden of aan een eigen vervoerder geven.

Lees verder
6 mei 2007

Antwoord B&W op vragen over asbestfabriek

Op de door ons op 2 april gestelde vragen hebben wij op 5 mei antwoord van B&W ontvangen. Het is erg uitgebreid en zoals gebruikelijk wordt er om de pot heen gedraaid. Echte antwoorden op onze vragen staan er niet in. Leest u zelf maar...

Lees verder
3 mei 2007

de Wit weigert antwoord, ambtenaar geeft het wel

Door de weigering van PvdA wethouder de Wit om antwoord te geven, en het voor de zoveelste maal niet nakomen van haar toezeggingen werden wij gedwongen om die vragen schriftelijk te herhalen. Vandaag zijn wij benaderd door de betrokken ambtenaar en die was heel graag bereid om op alle vragen antwoord te geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier