h

Nieuws van de afdeling

29 mei 2008

Vreemde aanbesteding

De beheerders van gemeenschapshuis De Kristal in Zevenbergen hebben in januari hun contract met de gemeente opgezegd. Op 1 september zijn zij weg en moet er een nieuwe beheerder zijn. Hiervoor hadden zich op 1 april - ruim voordat e.e.a. in de krant had gestaan- een drietal gegadigden gemeld. En toen liep het aardig uit de klauwen...

Lees verder
29 mei 2008

Havenschap Moerdijk zelfstandig?

B & W gaan de gemeenteraad van Moerdijk voorstellen om het Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen. Op dit moment wordt het havenschap in een gemeenschappelijke regeling bestuurd door de gemeente Moerdijk en de provincie Noord Brabant, de eigenaren. In de toekomst moet dat volgens het huidige college gaan gebeuren in een "overheids-nv" met commissarissen en aandeelhouders.

Lees verder
27 mei 2008

Besluit logistiek park even uitgesteld

Het besluit over de verdere voortgang van de aanleg van logistiek park Moerdijk en de bouw van 250 hectare glastuinbouw bij Dinteloord valt pas eind juni. Een meerderheid in Provinciale Staten koos ervoor om het omstreden besluit nog een maandje uit te stellen tot de volgende vergadering op 27 juni. Voorzitter Ad Vermeulen van de actiegroep Hart van Moerdijk, tegenstander van het logistiek park én de geplande grootschalige kassenbouw ten zuiden van de Mark, put hoop uit het uitstel maar blijft met beide voeten op de grond staan.

Lees verder
26 mei 2008

Aankoop Shell gronden

In de vergadering van de provinciale commissie EGMS op 6 juni aanstaande komt een voorstel op tafel hoe men de gronden van Shell aan wil gaan kopen. Hierover zijn reeds diverse gesprekken gevoerd met B&W van Moerdijk. De notitie is gedateerd 13 mei maar er staat wel in dat op 23 mei de interim Structuurvisie Brabant in Ontwikkeling is besproken, met de keuze voor de ontwikkeling van een logistiek park op de locatie Moerdijk-Oost.

Lees verder
25 mei 2008

Logistiek aast op Moerdijk

Volgens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant staan bedrijven die behoefte hebben aan logistieke voorzieningen, te trappelen om zich te vestigen op industrieterrein Moerdijk. Het bewijs daarvoor ontlenen GS uitsluitend aan de ervaring van het bedrijf Heembouw dat op een perceel van twaalf hectare op het nieuwe Tradepark West faciliteiten en gebouwen realiseert voor logistieke bedrijven.

Lees verder
17 mei 2008

Statenleden zien leegte

Na het zoveelste bordje '...vierkante meter bedrijfsruimte te huur' en het derde enorme perceel vol roestige machines uit een oude raffinaderij, sprak Kees Nieuwenhuize van de Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) cryptisch: "Kunst, zo krijg je het terrein wel vol met lege terreinen." Op uitnodiging van SBBM en Hart van Moerdijk kwam de provinciale statencommissie ruimte en milieu naar West-Brabant om met eigen ogen de royale opzet van industrieterrein Moerdijk te aanschouwen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier