h

Nieuws van de afdeling

29 oktober 2008

12 miljoen voor Caldic

Volgens BN/DeStem heeft het Rijk 12 miljoen toegezegd voor het verplaatsen van Caldic, maar dat is niet genoeg want een bedrijf met een geschatte waarde tussen 60 en 100 miljoen gaat daar heus niet voor weg. Het is duidelijk dat de grote propagandamachine weer is opgestart, net zoals bij Moerdijkse Hoek. Er zullen steeds meer van die mooie berichten verschijnen in de media en ook komt er binnenkort een fraai - en duur - gekleurd blad uit.

Lees verder
26 oktober 2008

Schending stemgeheim

Door de stichting "wij vertrouwen stemcomputers niet" is een kort geding tegen de waterschappen aangespannen. Dit betreft het feit dat de stembiljetten voor die verkiezingen voorzien zijn van een unieke, persoonlijke code. De uitgebrachte stem kan dus herleid worden naar de stemmer. En dat is in tegenspraak met het stemgeheim in de kieswet.

Lees verder
24 oktober 2008

Rupp delft het onderspit

VVV gedeputeerde Paul Rüpp riep een poosje geleden nog dat hij uitmaakte waar de kassen zouden komen in Dinteloord. Hij had niets met de mening van de plaatselijke bevolking te maken. Maar nu is hij toch wel diep door het slik gemoeten en heeft de grens die de gemeente Steenbergen had gesteld moeten accepteren.

Lees verder
22 oktober 2008

De aanhouder wint

Gisteravond kwam de brief van de senioren over het terugzetten van het zonder enige inspraak verplaatsen van een bankje bij het zgn."Praathuis" in Zevenbergen in de raadscommissie aan de orde. Behalve Cees Huissoon van Onafhankelijk Moerdijk waren alle partijen het erover eens dat aan deze zaak snel een einde moest komen.

Lees verder
17 oktober 2008

Belangenverstrengeling?

In de Commissie Noordanus zit ook dhr. Buck van Buck Consultants, als adviseur. Waar kennen we die ook alweer van..... Oja, dat onderzoek in 2002 dat nut en noodzaak aantoonde voor Moerdijkse Hoek. Te lezen via de link onder dit bericht

Lees verder
17 oktober 2008

Kern Moerdijk en het Havenfront


Het dorp Moerdijk heeft niet echt positief gereageert op de eerste schetsen en de haalbaarheidsstudie van Havenfront Moerdijk. Er waren slechts twintig mensen aanwezig op de informatieavond die op 9 oktober in het kantoor van het Havenschap is gehouden. En die kwamen niet eens allemaal uit de kern Moerdijk, veel belangstelling voor die propaganda-avond was er dus niet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier