h

Gemeente Moerdijk laat veel bewoners willens en wetens in de steek!

6 december 2017

Gemeente Moerdijk laat veel bewoners willens en wetens in de steek!

Foto: SP
Gemeente Moerdijk heeft met het afvalbeleid gekozen voor ondergrondse containers.

Dit is gebeurd met een enquête, waarna de bewoners van een aantal straten een schrijven van de gemeente kregen dat de definitieve plaats voor de container op de kop van de Hazebrouckstraat zou komen. ( bijna)  iedereen blij, daar er nog al wat hoog bejaarden ja zelfs mensen boven de 90 jaar) en gehandicapte mensen wonen.

Foto: SP

Echter zegge en schrijve 1 bewoner Protesteerde met nogal verbale taal, en de gemeente ging tegen de zin van de rest van de bewoners in en koos de weg van de minste weerstand.

Hij zou verplaatst worden, en wel naar de Juliana van Stolbergstraat waar al 2 ondergrondse containers staan, inmiddels is er gegraven voor een betonnen bak te plaatsen daar.

Eerder werd de ambtenaar of ingehuurde persoon nog voorgesteld om per democratisch besluit te stemmen over de locatie.

Hij gaf aan dat het op deze manier had gekund, maar nee, 1 egoïstisch, eigenwijs persoon wint het van de rest van de wijk!

Incapabel noemen wij een dergelijk besluit.

De bewoners van de Hazebrouckstraat , een gedeelte van de van Glijmestraat, Bernardstraat, Valenciënnesstraat en Irenestraat  zijn zwaar teleur gesteld in de beslissing van de gemeente.

Men vraagt inwoners van Moerdijk alle afval  goed te scheiden  Maar men luistert niet en houd geen rekening  met hun, maar slechts naar 1 eigenwijs persoon.

Raar dat  Asociaal  gedrag wordt gehonoreerd door de gemeente Moerdijk.

Terwijl het algemeen belang juist voorop moet staan volgens ons.

Wij vragen dan ook hier de gemeente Moerdijk het besluit terug te draaien ondanks de kosten die al gemaakt zijn en alsnog een hoofdelijke democratische stemming te houden bijv. bij de Parel , waar het meerderheidsbelang zwaarder weegt dan 1 persoon, die geen rekening met hoog bejaarden en Invaliden houd.

  SP Moerdijk

Reacties

Ik ben het roerend eens met bovenstaand stuk, belachelijk gedrag van de gemeente, nu het winter wordt moeten wij verder gaan lopen met ons restafval.
ook bij gladheid, ook ik ben inmiddels de 70 gepasseerd.

ik ben het niet eens met het schandalig beleid van Gemeente Moerdijk, dat EEN persoon het voor de buurt kan verzieken. Aan wil van de meerderheid wordt voorbij gegaan we zijn in de steek gelaten. Nu moet de buurt verder lopen met hun restafval.
De tijdelijke bovengrondse bak wordt nu gevuld door mensen buiten het gebied van hun pasje zodat deze overvol raakt en de zakken NAAST de bak worden gezet, daar horen Boa's tegen op te treden, daar blijft de gemeente weer in gebreken,dit is n.l. een milieudelict en moet tegen opgetreden worden, of mag de een meer dan de ander, hier lijkt het wel op.

Ik vind het belachelijk dat 1 persoon zoiets te weeg kan brengen!! En zoveel ouderen en gehandicapte mensen 2 straten verder moeten lopen aangezien de trottoirs in fijnaart slecht zijn. Een beetje sneeuw en je krijgt grote valpartijen. En dan is het leed niet te overzien erg slecht dat de gemeente hun inwoners zo in de kou laten staan.

Ik ben blij dat de SP dit oppakt ook ik ben ruim in de 80 en vind het bezwaarlijk om zo ver te lopen met mijn restafval, de definitieve keuze van de gemeente om hem op de kop van de hazebroukstraat te maken was en is de juiste!

Schandalige beslissing van de gemeente, hoe moet ik nou op deze manier weer vertrouwen in de politiek terug krijgen!
Super dat de Sp dit oppakt!

Helemaal mee eens met het bovenstaande stuk van de SP

Schandalige van de gemeente wat ze aan het doen zijn met de bewoners van Fijnaart, we betalen al zou veel geld voor de restafval. En ze luister niet eens aan de bewoners. Ik ben akkoord gegaan voor de nieuwe toekomst van de gemeente huis,
Maar die heb ons nu en de steek gelaten. Hoe moeten we nou op deze manier weer vertrouwen in de politiek.

het is te gek voor woorden , dat een persoon met een schandalig grote mond en doodsbedreigingen naar de mensen die de container wilde plaatsen ,
voor de gemeente bepaald dat de ondergrondse container niet wordt geplaatst voor zijn deur het is te gek voor woorden , dat diezelfde gemeente de container op de nieuwe locatie deze al heeft ingegraven zonder de desbetreffende mensen daar van op de hoogte te stellen , en deze daarna pas een brief stuurt met de nieuwe locatie het is te gek voor woorden , dat de gemeente niet denkt aan oudere of mensen die slecht ter been zijn schandalig hoe er is gehandeld en hoe er met ons is gesold

Ook ik ben bewoner in deze wijk. En vind het ronduit belachelijk dat door 1 persoon de eerder aangewezen plaats niet doorgaat.

Met uiterste verbazing heb ik kennis genomen dat de gemeente moerdijk middels een schrijven de bewoners op de hoogte brengt dat de plaatsing van de ondergrondse vuilcontainer op de hoek Valenciennesstraat / Hazebroekstraat geen doorgang kan vinden ivm. de hoge grondwaterstand en of leidingen en kabels die in de grond zitten . Ik dacht nog weer een mislukt project uit de koker van de overheid hoe is het mogelijk en waarom ben ik niet echt verrast . Nu blijkt de vork heel anders in de steel te zitten dan dat de overheid ons doet geloven . Het is betreurenswaardig dat de gemeente het bezwaar van 1 prevaleert boven de behoefte van velen . Men spreekt in het schrijven over een maximale loopafstand van 300 ? meter maar voor sommige oudere en mindervalide staat die afstand met een vuilniszak in de hand gelijk aan het lopen van een halve marathon. Ik vind deze gang van zaken op z'n zachts gezegd niet netjes . Verder hoop ik van harte dat de gemeente het miljoenen project inzake het herintroduceren van het water in de haven van zevenbergen ( die met vele malen meer protesterende inwoners en winkeliers gewoon wel doorgang gaat vinden) wel de juiste keuzes maakt en niet over een jaar of wat te zien is bij een programma inzake het over de balk gooien van belastinggeld .

het is van de gekke dat 1 persoon dit tegen kan houden daar dit een goede locatie is en nu moeten we 250 meter gaan lopen slepen met onze vullus zakken ,dus op naar de eerder genoemde locatie

terug deze bak op de eerste plaats neerzetten en geen eigenbelang van 1 inwoner van onze wijk.

Wat is er gebeurd met democratie ook in de gemeenten Moerdijk?
De meerderheid stemde voor, voor ondergrondse containers. Ook is er een goed voorbereid plaats gevonden dat meer centraal is voor velen en op goede loop afstand.
Omdat 1 bewoner Protesteerde gaat het oorspronkelijke plan niet door.
Hoe is het mogelijk dat één persoon alles op zijn kop kan zetten terwijl de meerderheid stemde voor en nu veel negatieve reacties richting de gemeenten Moerdijk veroorzaakt?
Is uiteraard zeer lullig wat de gemeenten Moerdijk nu heeft besloten.
Dat door één persoon die met nogal verbale taal wist een democratische besluit te verstoren.
Ik ben uitermate mee eens met de commentaren van mijn medebewoners die al hun stem liet horen door middel van hun schrijven.
Ik hoop op een goede oplossing voor iedereen en ook voor die eene persoon die dit veroorzaakt heeft.
Desnoods opnieuw te stemmen en dat het dan als beslist wordt beschouwd. Hoe dan ook.

Bij deze wens ik iedereen fijne feestdagen toe en mag 2018 een goede jaar zijn voor iedereen in de gemeenten Moerdijk.

Helemaal eens met bovenstaande reacties wil er nog even aan toevoegen dat als de container aan de Molenstraat vol is mijn vuilniszak weer mee terug moet. En wij hem aan de Juliana van stolbergstraat moeten brengen. Dan lopen we zeker al 1 kilometer met onze zak te zeulen. Van de andere bewoners wordt zich niks aangetrokken die waren er allemaal voor om de ondergrondse toch te plaatsen. Na telefonisch contact met de gemeente werd ik voorgelogen want daar werd gezegd dat de andere bewoners zich er bij neer legden. Draai het terug gemeente want hier komen problemen van.

Ik ben het eens met bovenstaand bericht van de SP, ben zelf bijna 80 jaar en het is voor mij moeilijk een stuk verder te lopen dan hoek Valenciennesstraat/Hazebroeckstraat, het is ronduit schandalig dat naar 1 klager wordt geluisterd en het belang van de meerderheid niet gerekend wordt.
Leven de gemeente politiek, de sp doet hier gelukkig wat mee.

Hallo,
Ik ben bewoner van de valenciennestraat en ik vind het op zijn zachtst gezegd vreemd dat de gemeente Moerdijk een besluit niet doorvoerd door het beklag van 1 persoon.
Ik had begrepen ahv de informatiebrief dat het besluit van de ondergrondse container op de hoek al definitief was.
Graag zou ik toch de container op de hoek terug willen hebben.

erg vreemd dat er geluisterd word naar 1 persoon met een buitensporig grote mond en dat de grote groep gewoon in de kou gezet wordt.
nu gebruikt de gemeente het argument dat er kabels zouden liggen en dat het grondwaterpeil te hoog zou zijn. zonde dat de gemeente zich op deze manier laat kennen

Ronduit belachelijk dat 1 persoon zonder normen en waarden (je kan er een enceclopedie over schrijven) het voor het zeggen heeft. Ook belachelijk dat die persoon wel als eerste zijn vuilniszak in de tijdelijke bovengrondse container gooide. Als zoiets in Zevenbergen zou gebeuren dan zou de gemeente wel in de bres springen maar al sinds de herindeling is Fijnaart niet meer belangrijk genoeg. Van mij zou Fijnaart wel weer apart mogen gaan dan wordt er wel geluisterd naar de mensen en wordt er na gekomen wat beloofd is. Gemeente Moerdijk: democratie bestaan niet uit 1 persoon.

Wij zijn tweemaal door het ootje genomen.
Ten eerste: toen we zogenaamd onze keuze kenbaar mochten maken over de manier van afvalinzameling. Bij het plan voor ondergrondse containers was een MOGELIJKE (ja,ja slag omde arm pin ons nergens op vast) locatie hoek Molenstraat / Valenciennesstraat. Toen het definitieve plan bekend werd was deze locatie in eens verdwenen. Alternatief was de strook tussen beide zijden van de Hazebrouckstraat.

Ten tweede: We kregen een bovengrondse container op het pleintje wat afgelopen zomer is aangelegd, Een bovengrondse container i.p.v. Een ondergrondse container?
Ja misschien wel logisch denk je dan die is makkelijk even weg te halen voor de wielerronde.
Nou dat makkelijk weghalen klopt wel want na enkele weken ontvingen de omwonende een brief
waar in de de gemeente melden dat deze container weer zou verdwijnen. o.a. Het hoge grondwaterpeil als excuus maar zal dat dan zo veel hoger zijn als in de Juliana van Stolbergstraat?

Nee gemeente ik heb mijn twijfels over de gang van zake omtrent de nieuwe manier van afvalinzameling en hoe het één en ander tot stand is gekomen.

Ben het eens met de opmerkingen die reeds geplaatst zijn het is inderdaad schandalig om aan mensen te vragen om mee te denken en dan een besluit dat reeds genomen was op deze manier terug te draaien moet je als gemeente niet raar opkijken dat je geen medewerking meer krijgt als je nog eens wat aan de gemeenschap vraagt

Reactie toevoegen

U bent hier