h

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

19 juli 2017

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Foto: SP

Sinds zijn voorzitterschap (april j.l.) is onze afdelingsvoorzitter Arjen Zwartbol begonnen met de geheel nieuwe opzet van het verkiezingsprogramma 2018.  De leden zijn verzocht om actief mee te denken en te praten tijden de korte wekelijkse bijeenkomsten die we sindsdien gehad hebben.

De onderwerpen voor het verkiezingsprogramma zijn inmiddels vastgesteld en worden verder uitgewerkt, dit zal ook de komende maanden in beslag gaan nemen.

Verder gaan we ons weer laten zien in de gemeente Moerdijk, we zijn actief met buurtbezoek en op de zomerbraderieën.

Alle inbreng van leden, groot of klein is bij bovenstaande zeer welkom.

Verder kan men zich aanmelden als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Leden die ambitie hebben de gemeenteraad in te gaan, volgen de cursus Lokale Politiek van de SP, dit zijn 5 bijeenkomsten op zaterdagochtend in Breda. Kandidaten die als lijstduwer willen fungeren hoeven dit niet te doen.

Wilt u zich aanmelden dat kan bij voorzitter Arjen (arjenzwartbol@gmail.com  0168-463924

Of bij secretaris Annemiek ( annemiek.krijnen@ziggo.nl, 0168-337636)

Dit graag voor 31 augustus a.s.

Een prettige zomer toegewenst, fijne vakantie en hopend op een succesvol najaar.

Reactie toevoegen

U bent hier