h

SP MOERDIJK KIEST UNANIEM EEN NIEUWE VOORZITTER!

7 april 2017

SP MOERDIJK KIEST UNANIEM EEN NIEUWE VOORZITTER!

Foto: SP

Beste leden,

 

Als eerste zal ik mij voorstellen. Ik ben Arjen Zwartbol en woon samen met mijn vrouw Nella en onze drie kinderen al ruim twaalf jaar in Fijnaart. Overdag ben ik werkzaam in de woninginrichting. Ik heb veel interesses en hobby’s zoals koken, vijver, volière, lezen, muziek luisteren, filosofie, en daarnaast nu ook actief voor de SP.

Met veel respect heb ik de laatste jaren gezien hoe de fractieleden, de bestuursleden, de leden die folders rond delen, langs de deur gaan, actief hebben bijgedragen aan de SP. Daarom heb ik mij verkiesbaar gesteld als voorzitter.

De afgelopen jaren is de gemeente Moerdijk er niet socialer op geworden. Denk aan de huurwoningen, de thuiszorg, het geld dat verkwist wordt aan de aanleg van de haven in Zevenbergen, kantoormeubilair voor het gemeentehuis dat te duur was en ga zo maar door.

Mijn visie is om samen met de leden, de fractie en het bestuur dit te stoppen en van de gemeente Moerdijk een sociale gemeente te maken.

Daarom daag ik u uit om naar de ledenvergaderingen te komen, want daar gaat het gebeuren. Samen met u gaan we nadenken over belangrijke thema’s zo als wonen, werken, zorg, voorzieningen en milieu in onze gemeente. Samen met u maken we het verkiezingsprogramma waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen in gaan. Daarnaast zijn de ledenvergaderingen er juist ook om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen. Er zullen thema avonden komen over actuele onderwerpen. De fractieleden zullen u verslag uitbrengen over wat er in de gemeente speelt en naar uw mening vragen.

Wij zullen u op de hoogte houden over wanneer de ledenavonden zijn. Veel informatie is te vinden op de website:,https://moerdijk.sp.nl/ zeker de moeite waard om op te kijken! En we hebben een digitale ideeënbus waar u uw ideeën naar kan mailen : rodebus@gmail.com .

Ik hoop samen met u een hele actieve periode in te gaan en u vaak te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Arjen Zwartbol

Reactie toevoegen

U bent hier