h

PARTIJCONGRES 14 JANUARI 2017

17 januari 2017

PARTIJCONGRES 14 JANUARI 2017

Foto: SP

Op zaterdag 14 januari j.l. bezochten Antonio Hidalgo Aragones en ondergetekende het partijcongres in de koepelhal in Tilburg. Per 100 leden waren twee afgevaardigden welkom. Om 10.15 uur was de aanvang van het congres. Als eerste kregen SP-leden uit diverse afdelingen de mogelijkheid om hun amendementen toe te komen lichten op het podium. Daarna was het de beurt aan de programmacommissie voor een tegenreactie. Verder was er de presentatie en de bespreking van de kandidatenlijst. Van 12.30 tot 13.30 uur was er een lunchpauze waarbij de kandidatenlijst in de stembus gedaan kon worden.

Foto: SP

Om 13.30 uur ging het programma verder met het vervolg van het bespreken van het verkiezingsprogramma. Met een korte middagpauze begon tegen 16.00 uur de stemmingen over de amendementen. Daarna volgde de uitslag van de verkiezing van de kandidaten. Besloten werd met een toespraak van Emiel Roemer en het zingen van het SP-huislied, Een mens is meer, natuurlijk gezongen door Bob Fosko. Rond 18.00 uur keerden wij weer naar Zevenbergen terug.

 

Samenvattend kunnen we stellen dat ondanks het drukke en formele programma het ook een heel gezellige dag was.

Er was ruimte voor humor tijdens de besprekingen en er was ook tijd gemaakt voor kleine (muzikale) intermezzo’s. Verder was de grote koepelhal goed ingedeeld met mooie belichting en SP-versiering.

 

Namens de SP-afdeling Moerdijk

Antonio Hidalgo Aragones en Annemiek Krijnen

 

Reactie toevoegen

U bent hier