h

Gemeenteraad buiten spel gezet door Nuon en Havenbedrijf

15 januari 2017

Gemeenteraad buiten spel gezet door Nuon en Havenbedrijf

Foto: SP

Donderdag 12 januari werd in de gemeenteraad gestemd over een bestemmingsplan dat Nuon de gelegenheid geeft om hoge ndmolens te plaatsen op het terrein van het Havenbedrijf. Tijdens de behandeling in de commissievergadering was duidelijk dat de stemverhouding 24 stemmen tegen en 1 stem (Groen Links) voor. Maar wat later bleek is dat het allemaal niets zou uitmaken de windmolens zouden er linksom of rechtsom toch komen want Nuon zou als het bestemmingsplan niet goedgekeurd zou worden toch naar de Provincie gaan voor een zogenaamd inpassingsplan en de Provincie zou vrolijk zonder enige schroom dit doorzetten, zich beroepende op het feit dat ze niets kan doen. Daarmee wordt onze democratische rechtsstaat redelijk ondermijnt en lijkt het erop dat private partijen de dienst uitmaken. Het zou zo moeten zijn dat een raadslid zonder last zijn stem mag uitbrengen maar dat is hier niet het geval geweest.

 

Wij hebben ons niet onder druk laten zeggen en ons standpunt over de windmolens, met deze initiatiefnemer op deze plaats volgehouden. Er zijn genoeg alternatieven maar het Havenbedrijf, Nuon en de gemeente hadden daar geen oog meer voor en dat was logisch omdat dit voorstel het altijd zou halen ondanks een eventueel afkeuren van het bestemmingsplan. Wij hebben, ondanks een positief advies van de zogenaamde commissie-MER, aagegeven dat de MER overwegend negatief is en dat daarmee het plan van de baan zou moeten zijn, maar een MER lijkt nu meer een wassen neus want ja het is altijd wel negatief. Het college heeft de fout gemaakt het positieve advies om te zetten in een positief besluit. Als er dan naar de Provincie was gestapt had die aktief de MER moeten bevestigen en was het duidelijker dat zij inderdaad geen belang hecht aan het welzijn van de Klundertse bevolking. Nu kon zij rustig in de stoel blijven zitten want de MER was immers met een positief besluit bevestigd. Verder is er veel schade gedaan door met een enquete het idee te wekken dat er nog iets aan te doen was aan het besluit.

.

Wat het provinciebestuur betreft weten we dat zij niet de belangen van de inwoners van onze gemeente voor ogen hebben maar louter andere belangen dienen. Dat hebben we inmiddels in vele dossiers gezien, denk maar aan LPM en het openen van de Haven, verzelfstandigen van het Havenschap. We merken er hier helaas niet veel van dat de SP in het provinciaal bestuur iets te zeggen heeft.

Foto: SP

In de raadsvergadering hebben we een moreel beroep gedaan op Nuon om af te zien van de gang naar de provincie en daarnaast een beroep op het Havenbedrijf om het contract met Nuon over het gebruik van de gronden op te zeggen. Nuon beroept zich erg op de procedure en trekt net als het Havenbedrijf niets aan van burgers. Het Havenbedrijf zou volgens het principe People (Mensen), Planet (Duurzaamheid), Profit (Economie) moeten gaan werken maar de juiste volgorde kennen ze blijkbaar nog steeds niet. De argumenten voor onze tegenstem worden direct in de praktijk bewaarheid. Wij hebben tot slot alternatieven aangedragen, enerzijds door in te stemmen met een door de PvdA ingediende motie over het zoekgebied en anderzijds door aan te geven dat individuele bedrijven zelf een windmolen op hun terrein zouden mogen plaatsen.

Bennie Blom

Reactie toevoegen

U bent hier