h

STOP WERKEN ZONDER LOON

16 oktober 2016

STOP WERKEN ZONDER LOON

Foto: SP

 

Met deze zin in de Moerdijkse Bode werd iedereen uitgenodigd voor deze bijeenkomst die werd georganiseerd door de FNV en werd gehouden in de Borgh te Zevenbergen op 11 oktober j.l.

Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten. Het onderzoek gaat specifiek in op de thema’s Werk en Inkomen. Ruim 144 gemeenten hebben deelgenomen aan dit onderzoek waaronder alle grote gemeenten en 60% van de middelgrote gemeenten. Door dit onderzoek krijgen we duidelijkheid over de uitvoering van het sociaal beleid en de verschillen tussen de gemeenten.  In totaal konden de gemeenten 70 punten scoren. De beste scorende gemeente was Westland met 50 punten. De gemeente Moerdijk scoorde maar 20 punten.

Als gevolg van de participatiewet worden uitkeringsgerechtigden gedwongen te werken zonder loon.

Foto: SP

Dit wordt verdedigd met de onterechte veronderstelling dat de werkkansen toenemen.  Waarom zouden werkgevers betalen als werknemers gratis worden aangeleverd? Werken zonder loon leidt meestal tot verdringing en oneerlijke concurrentie tussen werknemers met en zonder werk.

Oplossingen die de FNV aanbeveelt zijn de volgende:

- gemeenten moeten de verdringing onafhankelijk laten toetsen.

- leg geen verplichte tegenprestatie op. De tegenprestatie is uitsluitend toelaatbaar als de         uitkeringsgerechtigde daar zelf voor kiest en als er geen sancties worden toegepast.

- productieve arbeid die uitkeringsgerechtigden verrichten bij werken zonder loon moet worden beloond volgens cao of minstens minimum-loon.

Als SP-afdeling Moerdijk steunen we natuurlijk de bovenstaande aanbevelingen die ook voor onze gemeente toepasbaar zijn.

We danken de FNV voor een goed verzorgde avond waarbij naast de presentatie voor het onderzoek ook ruimte was voor persoonlijke verhalen en discussie.

Reactie toevoegen

U bent hier