h

Het is nog steeds herrie in Heijningen

19 oktober 2016

Het is nog steeds herrie in Heijningen

Foto: SP

Artikel: Remco Luhrman

 

Vandaag heb ik bij mijn wandeling diverse kernen doorkruist, onder andere Heijningen. Daarbij heb ik her en der inwoners gesproken over de verkeersherrie en het fijnstofprobleem door de doortrekking van de A4 wordt veroorzaakt. Je komt namelijk vanzelf op dit onderwerp terecht omdat je niet om het geluid heen kan.

Foto: SP

In juli is het college nog op kernbezoek geweest in Heijningen en u heeft in de tuin van een van de omwonenden van de A4 kunnen ervaren dat hun klachten alles behalve ongegrond zijn. U stelde zelf ook vast dat zelfs met het geluidsarmer wegdek de geluidsoverlast zeker een probleem is. 

 

Kort geleden werd bekend dat de aanleg van de A4 een slordige 17 miljoen minder duur was dan voorzien. Twee gemeenten langs de A4 hebben enkele miljoenen gestoken in de ‘versnelde aanleg’ van de A4. De gemeente Steenbergen, zogenaamd 3 miljoen aan belastinggeld betalend via een ingewikkelde financiële constructie met de Provincie vanwege het Agro Food Cluster, laat in de krant weten geen geld terug te hoeven van Rijkswaterstaat en geven aan dat ze een wensenlijstje hebben voor Rijkswaterstaat om de A4 voor de omwonenden leefbaarder te maken.

 

We hebben enkele vragen.

 

Vindt u het huidige geluids- en fijnstofprobleem in Heijningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat?
Wat heeft het college ondernomen nadat u in juli vaststelde dat het geluid een probleem is?
Is er sindsdien overleg geweest met Rijkswaterstaat?
Veranderd de discussie met Rijkswaterstaat nu er een ‘overschot’ zou zijn van 17 miljoen euro?
Onderhoudt het college contact met de colleges van Bergen op Zoom en Steenbergen omtrent de overlast van de A4?
Trekt u samen op met deze colleges om de overlastklachten met betrekking tot de A4 te bestrijden?
Sluit het college aan bij het wensenlijstje van bijvoorbeeld gemeente Steenbergen?
Zo niet, waarom niet.
Werkt het college aan een noodscenario voor het geval de metingen voor de omwonenden negatief uitpakken?

 

Volgens omwonenden is er een duidelijk fijnstofprobleem door  de enorme toename aan verkeer, met name de onevenredige stijging van het vrachtverkeer. Er was een meetpunt van het RIVM net buiten Heijningen dat 5 jaar geleden is beëindigd.

 

 

Kan het college zorgdragen dat er een meetpunt komt om de luchtkwaliteit te meten om de ernstige zorgen van omwonenden te onderbouwen of juist weg te nemen?
Is de overlast voor Helwijk van gelijke orde en kunt u ook voor hen het probleem voortvarend oppakken?

 

 

Vorig jaar is Heijningen op ons verzoek bezocht door leden van de SP Provinciale Statenfractie. Hierbij zijn door hen aanbevelingen gedaan richting de actiegroep. Enkele van de aanbevelingen hebben we op 2 oktober 2015 op onze site gepubliceerd. Ter uwe informatie hierbij gevoegd.

Het is verstandig de verschillende bewoners- en milieugroepen te verenigen in een platform. Dat zou eisen moeten stellen:

-           terug naar 100 km/uur

-           op termijn nog stiller asfalt (dat is nu al te koop)

-           metingen en tellingen door de gemeente Moerdijk op de meest kritische locaties

-           geluidsschermen waar dat zin heeft, liefst met zonnepanelen erin

 

 

https://moerdijk.sp.nl/nieuws/2015/10/herrie-rond-de-a4-bij-heijningen

 

https://moerdijk.sp.nl/nieuws/2015/05/het-is-herrie-in-heijningen

 

https://moerdijk.sp.nl/nieuws/2011/04/geluidshinder-a4

 

https://moerdijk.sp.nl/nieuws/2012/01/soap-over-geluidswering-a4

 

https://moerdijk.sp.nl/nieuws/2010/05/op-een-mooie-zomerdag

Reactie toevoegen

U bent hier