h

WAT VERWACHT U VAN DE SP-AFDELING MOERDIJK ?

2 augustus 2016

WAT VERWACHT U VAN DE SP-AFDELING MOERDIJK ?

Foto: SP

Graag horen wij dit van u als lid van de SP, sympathisant of nieuwsgierige bezoeker van onze site. Regelmatig kunt u lezen via de site:

( https://moerdijk.sp.nl/nieuws) en ons inlegvel in het maandblad aan welke onderwerpen wij aandacht besteden. Zaken in de gemeente die volgens ons beter of anders kunnen. Wij noemen als voorbeeld, de windmolens, verzelfstandiging havenschap Moerdijk, bezuinigingen in de huishoudelijke hulp voor hulpbehoevende.

Foto: SP

Wat vind u belangrijk. Hebben bovenstaande onderwerpen uw belangstelling, of gaan andere zaken u meer aan het hart?  Of zoekt u juist het saamhorigheidsgevoel in de afdeling? 

Al uw reactie zijn welkom bij onze voorzitter Annemiek (annemiek.krijnen@ziggo.nl) Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om mee te praten op onze bijeenkomsten in de Kristal op 19 september en 15 november a.s.

Uw inbreng is voor ons heel belangrijk.              

Reactie toevoegen

U bent hier