h

SP Moerdijk stemt in met motie over windmolens.

27 juli 2016

SP Moerdijk stemt in met motie over windmolens.

Foto: SP

We doen graag mee met de motie van de Heer Lems. De aanzet van de motie is om tot een onderzoek te komen hoe hoog en hoe dichtbij windturbines bij een woonkern mogen komen. En dus niet zozeer alleen voor de turbines die de NUON op het industriegebied wil plaatsen,    maar voor toekomstige en huidige windturbines die op een gegeven moment ook aan vervanging toe zijn. De SP fractie ergert zich aan hoe gemakkelijk heden ten dage

burgers worden opgezadeld met overlast gevende zaken als windturbines omdat dit wettelijk is toegestaan. Terwijl een gemeente naar ons idee er ook moet zijn om te zorgen dat inwoners naar hun zin en op een gezonde wijze kunnen wonen. De huidige wetgeving is tot stand gekomen als compromis tussen te verwachten overlast en de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken. Maar de wettelijke maat gaat nu teveel voor de menselijke maat.

De motie is dus een aanzet voor onderzoek en het is geen besluit. Het genoemde ijkpunt is dus discutabel. De genoemde afstand tot de woonkern dus ook, omdat dit alleen bedoeld

is om een basis te vormen voor het onderzoek. Voor Willemstad zal blijven gelden dat de windturbines niet hoger mogen dan nu het geval is, dat overeenkomt met de notitie Windenergie Moerdijk.

Foto: SP

De SP fractie is zeker een groot voorstander van duurzame energie en heeft echt wel het idee dat windenergie daar een belangrijke bijdrage in kan leveren. Met deze motie hopen we dus tot een tabel te komen die zorgt voor een betere afstemming met de omgeving dan alleen met sociale randvoorwaarden.

 

Wethouder Kamp was erg blij met de motie en wilde dat we hem allemaal zouden ondersteunen. De PvdA ging als laatste om. Maar raadsbreed gesteund en wij zijn medeondertekenaars met OM, VVD en CDA.

Reactie toevoegen

U bent hier