h

SLUITING HUISARTSENPOST ROOSENDAAL ZORGT VOOR SERIEUZE PROBLEMEN!

22 mei 2016

SLUITING HUISARTSENPOST ROOSENDAAL ZORGT VOOR SERIEUZE PROBLEMEN!

Foto: SP

 

 

Inwoners uit maar liefst 17 plaatsen uit onze regio waaronder Klundert, Fijnaart, Willemstad en de kernen rondom deze drie plaatsen in onze gemeente Moerdijk kunnen nu nog terecht bij huisartsenpost Roosendaal voor huisartsgeneeskundige problemen buiten reguleren openingstijden.

 

De Stichting Huisartsenposten West-Brabant willen de Roosendaalse huisartsenpost mogelijk sluiten. Bij spoedeisende problemen zouden inwoners dan moeten uitwijken naar de huisartsenpost in Bergen op Zoom.

 

Door de centralisatie van de huisartsenzorg na kantooruren is voor vele mensen de afstand tot de zorg vergroot. Afstanden tot zo’n 35 km tot de post komen voor (op de Waddeneilanden), terwijl voorheen de afstand maximaal 10 km was. Deze wet die de maximale afstand tot een huisartsenpost voorheen had is door rechts beleid geschrapt. Een afstand van 15 kilometer tot de huisartsenpost lag op de grens van wat acceptabel/ onacceptabel is. Met de huisartsenpost nog in Roosendaal ligt de afstand voor onze gemeente op dit moment op 14,1 kilometer. Net binnen de acceptabele grens van 15 kilometer:

 

http://www.zorgatlas.nl/zorg/eerstelijnszorg/huisartsenzorg/aanbod/afsta...

 

Met de sluiting van de huisartsenpost in Roosendaal stijgt de afstand van 14,1 naar 30 kilometer. Ruim boven de grens van wat acceptabel/ onacceptabel is.

 

Het is van belang dat, ondanks dat de fysieke afstand tot de huisartsenzorg buiten kantooruren voor velen is toegenomen, de kwaliteit van zorg die geleverd wordt voor iedereen zoveel mogelijk gelijk moet zijn.
 

Patiënten die op grote afstand van de huisartsenpost zitten komen tekort als het gaat om de kwaliteit van zorg. Hierdoor ontstaan de volgende ongewenste situaties:

 

• Naarmate de afstand tot de huisartsenpost groter wordt zijn mensen minder tevreden over de geleverde zorg.

• Patiënten op grote afstanden (meer dan 15 kilometer) ervaren meer belemmeringen om naar de huisartsenpost te komen.

• Patiënten op grote afstanden verwachten vaker visites dan patiënten die dichtbij wonen.

• De contactfrequentie met de huisartsenpost neemt af met het toenemen van de afstand.

• De aard van de hulpverlening verschuift met het toenemen van de afstand naar meer visites en telefonisch consult.

 

SP Moerdijk is tegen het besluit om de huisartsenpost te sluiten in Roosendaal. Wij zullen samen met andere partijen in alle regio's optrekken in de strijd om de Roosendaalse huisartsenpost open te houden. Met elkaar kunnen we een duidelijk signaal afgeven aan de Stichting huisartsenposten West-Brabant: HOUD huisartsenpost Roosendaal OPEN!

Reactie toevoegen

U bent hier