h

Tweespalt is eendracht

21 november 2015

Tweespalt is eendracht

Foto: SP

 

  Vrijdag 13 november is Europa in het hart getroffen. De beulen van IS raakten de

Parijzenaars op de meest gevoelige plek. In het leven van alledag, het leven in

vrijheid, de wereld waarin wij ons veilig wanen. Daags voor de aanslagen in

Parijs ontploften de IS-bommen in Beirut, Libanon. Er vielen 43 doden.

 

Deze aanslagen maken sommigen angstig, omdat de terreur steeds dichterbij komt.

Mensen verwachten een reactie van de politiek. Dat we alles op alles zetten om

onze veiligheid te waarborgen. Dat we strengere grenscontroles invoeren als de

dreiging ons daartoe noodzaakt. Dat we investeren in de politie en de

veiligheidsdiensten als deze professionals aangeven dat het nodig is.

 

Eén van de voedingsbodems van terreur ligt in de buurten en wijken die

veranderen in parallelle samenlevingen, waar segregatie in plaats van integratie

beleid is geworden. Met vaak ongelijke kansen, armoede en discriminatie en

uitsluiting tot gevolg. In de buitenwijken van Parijs is dit wel heel zichtbaar,

maar segregatie is ook zichtbaar in ons land. De regering doet daar op dit

moment te weinig tegen.

 

Je kunt de opkomst van IS bovendien niet los zien van de omstandigheden

waaronder deze extremisten hun kans hebben gegrepen. Vijftien jaar militaire

interventies zonder politieke oplossingen hebben contraproductief gewerkt.

Natuurlijk moet IS worden aangepakt. Maar een bommenregen op Syrië gaat de kans

op aanslagen in Europa niet verkleinen. De logica doet eerder het

tegenovergestelde vrezen.

 

Een financiële drooglegging daarentegen zal de slagkracht van IS onderuit slaan

en het draagvlak onder de bevolking verminderen. IS verdient miljoenen euro's

aan de verkoop van olie die onder andere via Turkije wordt gesmokkeld. Rijke

Arabieren kunnen nog altijd grote sommen geld overmaken aan de extremisten. Het

is de zuurstof die de terroristen op de been houdt. Zolang we dat niet afsnijden

houdt het nooit op.

 

We moeten het terrorisme bestrijden en opkomen voor onze vrijheid. Wij laten ons

niet uit elkaar spelen. Nederlanders, mannen en vrouwen, moslims en niet-moslims

laten deze dagen zien: ons antwoord op tweespalt is eendracht

(https://www.sp.nl/nieuws/2015/11/roemer-antwoord-op-tweespalt-is-eendracht).

 

Emile Roemer

 

Reactie toevoegen

U bent hier