h

Commissieleden gezocht!

9 oktober 2015

Commissieleden gezocht!

Wij hadden al een vacature openstaan voor de commissie Bestuur en Middelen. Echter vanwege de toenemende zorg om hun zoon moeten Eddy en Anja de Visser helaas hun commissiewerk neerleggen. Daarom zoeken wij met spoed drie nieuwe commissieleden. Iedere maand vind er een commissiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis. De stukken kunt u digitaal toegestuurd krijgen. De stukken bespreken we tijdens het fractie-overleg, ook een keer in de maand in het gemeentehuis.  De commissie-vergoeding bedraagt 60 euro per maand.

Commissie Fysieke infrastructuur behandelt zaken die betrekking hebben op de volgende werkterreinen, ruimtelijke ordening en projecten, stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, monumentenzorg, verkeer en vervoer, milieu, accomodatiebeleid en riolering.

Commissie Sociale Infrastructuur behandelt zaken die betrekking hebben op de volgende werkterreinen: cultuur, sport, welzijn en ouderenbeleid,onderwijs, sociale zaken, minimabeleid, werkgelegenheidsbeleid, arbeidsparticipatiebeleid en sociale activering, preventief jeugdbeleid en kinderopvang, volksgezondheid, gehandicaptenbeleid, minderheden, toeristische zaken, evenementen, markten en kermissen en mediabeleid.

De Commissie Bestuur en Middelen behandelt zaken die betrekking hebben op de volgende werkterrreinen: algemene beleidscoördinatie, algemeen bestuurlijke zaken, binnengemeentelijke samenwerking, wijk- en dorpsraden, buitengemeentelijke samenwerking: regionale samenwerking en externe betrekkingen, openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, integraal veiligheidsbeleid, communicatie, middelen waaronder beleids- en budgetcyclus, burgerparticipatie, dienstverlening, havenschap, regionaal archief en economische zaken.

U kunt zich opgeven bij secretaris Annemiek annemiek.krijnen@ziggo.nl

Reactie toevoegen

U bent hier