h

demonsratie 'red de zorg'

22 september 2015

demonsratie 'red de zorg'

Foto: SP

Demonstratie `Red de Zorg` te Amsterdam op 12 september 2015

 

We hebben al een aantal keren van ons laten horen in de strijd voor goede zorg.

Steeds kwamen er nieuwe toezeggingen maar er is niet echt iets veranderd in de zorg op de werkvloer. De FNV heeft daarom verschillende actie punten opgesteld die voor betere zorg en werkomstandigheden moeten zorgen.

Geen bezuinigingen op de zorg en ondersteuning thuis
Geld voor zorg moet aan zorg worden besteed, we stellen paal en perk aan winsten, bureaucratie en topbeloningen
Een norm voor voldoende personele bezetting in een zorginstelling, zodat cliënten altijd de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.
Werken in de zorg is een vak, vrijwilligers en mantelzorgers zijn van enorme waarde, maar kunnen nooit professioneel zorgpersoneel vervangen.
Echter banen in de zorg, waarvan je zelfstandig moet kunnen leven. Geen gedwongen zelfstandigen zonder rechten of verplicht loon inleven.

 

 

Met de trein gingen we op weg naar Amsterdam. Bij het uitstappen stonden we meteen in een lange rij en werd de stroom mensen vanaf het station direct naar een afgesloten trambaan in de richting van het damrak geloodst. Buttons en vlaggen werden uitgereikt. Met de opgewekte muziek zat de stemming er goed in. Iedereen kon een uitgebreid lunchpakket in ontvangst nemen. Er werden bekende mensen begroet en nieuwe contacten gemaakt. Om 12.00 uur werd vanaf het podium de lange colonne van 15.000 betogers welkom geheten en toegesproken. Verschillende zorgmedewerkers uit alle sectoren van de zorg konden kort hun verhaal doen en een enkele zorgvrager en bekende Nederlander mocht wat vertellen. Daarna ging een langgerekt lint betogers op weg, dwars door Amsterdam naar het westerpark waar de betogers door een DJ met vrolijke muziek vanuit een enorm podium werden verwelkomt. Onderweg werd rustig en saamhorig gewandeld, gekletst en gezongen voor de zorg. Gelukkig bleef het droog en deed een stevige wind de uitgereikte vlaggen vrolijk wapperen.

Vanaf het podium werden de kernpunten nog eens benadrukt waarna staatssecretaris Martin van Rijn blijk gaf van weinig nieuwe inzichten, wat hem een fel fluitconcert opleverde van de betogers. Er werd benadrukt dat we allemaal hetzelfde willen namelijk betere zorg. Er komt wel extra geld beschikbaar voor ondersteuning van welzijn in de zorg. Emiel Roemer pleitte voor vermindering van bureaucratie en verbetering van de zorg in verpleeghuizen, echt werk voor zorgverleners en een eerlijk salaris. Ook stelde hij voor om zorgverzekeraars uit te schakelen en een publieke zorgvoorziening te starten. Emiel kreeg bijval van Groen Links. Daarnaast was er buiten de Pvda geen belangstelling vanuit de politiek. Alle partijen werden opgeroepen om in gesprek te blijven en met goede moed ging iedereen zijn weg.

Reactie toevoegen

U bent hier