h

Belangrijk! Stop TTIP

14 september 2015

Belangrijk! Stop TTIP

TTIP

Bij menigeen die bovenstaande leest gaat er nu geen belletje rinkelen. TTIP was is dat nu weer?

TTIP is een afkorting voor Trans-Atlantisch en Investeringspartnerschap. Het is een handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Met de komst van dit handelsverdrag veranderen namelijk een hoop zaken die effect hebben op ons allemaal.

In de Europese Unie gelden allerlei wetten en regelen over goederenverkeer, rechten van de consument, milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. In de Verenigde Staten gelden weer andere voorschriften, die vaak lagere standaarden met zich meebrengen dan in de EU.

Door de invoering van TTIP worden al deze regels gelijkgetrokken en dit is volgens ons geen goede zaak. Bijvoorbeeld in de EU gelden strenge regels als het gaat om gebruik van chemische stoffen. In de VS gelden deze strenge regels helaas niet. Een ander voorbeeld wat we kunnen noemen is het verbod op dierproeven voor cosmetica wat in de EU geld. In de VS bestaat dit verbod helemaal niet.

Schrikbarend is ook het voorbeeld over het winnen van schaliegas. Provinciale Staten van Noord Brabant hebben besloten dat er in Brabant niet naar schaliegas mag worden geboord. Bij invoering van TTIP kan een Amerikaans schaliegas-bedrijf onze overheid aanklagen voor verlies van investering.

Dit kan tot miljarden schadeclaims gaan kosten.

De onderhandelingen over het TTIP-verdrag vinden vooral plaats achter gesloten deuren. Er wordt weinig openbaar gemaakt, zodoende is het tamelijk ondemocratisch te noemen hoe hier mee omgegaan wordt.

Er komt een demonstratie tegen TTIP op 10 oktober a.s. in Amsterdam. Wij hopen op een zo groot mogelijke opkomst.

Reactie toevoegen

U bent hier