h

Wonen in gemeente Moerdijk

16 augustus 2015

Wonen in gemeente Moerdijk

Foto: SP

 

In het kader van de promotiecampagne die is gestart om het dorp Moerdijk aantrekkelijk te houden voor bewoners en eventuele nieuwe inwoners, staat er voor het dorp Moerdijk de laatste weken een groot bord met de tekst:

MENS ZIT NIET TE DROMEN, KOM GEZELLIG OP DE MOERDIJK WONEN

Graag willen we deze tekst betrekken op heel de gemeente Moerdijk. 

In de jaren 70 van de vorige eeuw was er sprake van een grote groep nieuwkomers op het West Brabantse platteland, voornamelijk afkomstig uit de Randstad. Zij zochten ruimte en rust. In Zevenbergen is zelfs een nieuwe wijk Krooswijk genoemd.  We mogen nu vaststellen dat er hiervan de laatste 25 jaar zeker geen sprake meer van is.  Uit het woningbehoefte-onderzoek (oktober 2011) in opdracht van de Gemeente Moerdijk blijkt dat de nieuwkomers  procentueel bestaan uit :

-overige regio West Brabant 38%, Zuid Holland 28% en elders Noord Brabant 14%

De belangrijkste redenen om naar de gemeente Moerdijk te verhuizen scoorden als hoogste, het werk 24% en de wens om landelijk te wonen 22%.

De wens om landelijk te wonen speelt tegenwoordig veel minder als in het recente verleden. Jonge gezinnen willen liever in de stad blijven wonen, dicht bij hun werk en alle voorzieningen om de hoek. De prijzen van koophuizen zijn duur,  de vrije huursector al bijna onbetaalbaar en de sociale huursector staat enorm onder druk door de grote vraag.

Deze keuze van jongeren kan leiden tot dramatische ontwikkelingen voor het platteland, en geldt ook voor de gemeente Moerdijk. In de plaatsen Klundert en Fijnaart is in 2030 één op de drie bewoners 65 plusser.  Om een ondermijning van de leefbaarheid tegen te gaan is het belangrijk dat de Gemeente Moerdijk aantrekkelijk blijft voor jongeren. Maar hoe ga je dit doen? Kan je deze ontwikkeling nog stoppen?

Wat werk betreft merken we het volgende op. Momenteel heeft 40% van de Moerdijkse werkenden een baan binnen de gemeente Moerdijk.  Op de vraag of het grootschalige industrieterrein Moerdijk veel werkgelegenheid biedt kunnen we het volgende antwoord geven.  Hoewel de oppervlakte van het terrein groot is het aantal werkzame personen laag. De werknemers komen voornamelijk uit de regio Rotterdam en Breda en daarna pas gemeente Moerdijk.  Krijgen we werknemers uit Rotterdam en Breda zover om te verhuizen naar Moerdijk, of blijven zij toch liever de voorkeur geven aan woon-werk verkeer.

Het industrieterrein Moerdijk wat in opdracht van de Provincie Noord-Brabant in de jaren 60 is aangelegd. Met name om Shell goedkope bouwgrond te bieden en een vestiging in Antwerpen te voorkomen, kan zowel een aantrekkingskracht vormen, wonen dicht bij je werk als een remmingsfactor, wonen dichtbij geluids en stankoverlast.

Als SP-afdeling Moerdijk sluiten wij ons graag aan bij de conclusies die gesteld zijn in het woningbehoefte-onderzoek uit 2011, namelijk de bouw van meer goedkope woningen, meer huurwoningen (ideaal voor starters op de woningmarkt) en voldoende seniorenwoningen.

Om de woonomgeving van de gemeente Moerdijk aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat de gemeente inzet op toezicht en handhaving op het industrieterrein Moerdijk, zodat stank en geluidsoverlast beperkt wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier