h

Centrumplan Zevenbergen

16 augustus 2015

Centrumplan Zevenbergen

Foto: SP

 

Omdat er de laatste tijd veel  aandacht is in de media voor het centrumplan in Zevenbergen, waarbij alles heel erg positief en naar ons inziens nogal eenzijdig wordt gebracht hebben we voor u dit artikel gemaakt. Eerdere artikelen hierover zijn reeds verschenen op de SP-site in 2012.

In december 2012 is er een overeenkomst gesloten tussen diverse overheden waarbij in het kader van de zoetwatervoorziening er opnieuw water door het centrum van Zevenbergen zou stromen.

We praten alleen over water wat door het centrum stroomt. Dit kan ondergronds zijn of  waar de gemeente erg voorstander van was,  een open bak. Aan beide zijden van het centrum komen dan duikers onder de bestaande wegen en gebouwen door. 

Wij zijn vanaf het begin tegen het opengraven van de haven geweest. Ten eerste kost het gewoon heel veel geld wat wij allemaal als belastingbetaler moeten opbrengen, en dan maakt het niet uit, van welke overheid het geld vandaan komt (provincie, waterschap of gemeente). Uiteindelijk betalen we er allemaal aan mee.

Ten tweede brengt het veel overlast met zich mee voor alle winkeliers die al moeite genoeg hebben om hun winkels draaiende te houden.  Door deze overlast zijn wij ook bang dat klanten juist uitwijken naar andere kernen in de omgeving waar de winkels beter bereikbaar zijn. 

Natuurlijk waren wij ook van mening dat het huidige centrum een opknapbeurt behoeft, maar dit kan met veel minder geld en met leuke aankleding van bomen, beplanting, een wandelpromenade en bankjes.  En vanzelfsprekend veel veiliger voor kleine kinderen.

Nog steeds is niet bekend welk financieel risico de gemeente loopt bij het opengraven van de haven. Het college roept maar dat er water komt, maar er moet een raadsvoorstel komen met daarin de risicoberekeningen. Eerder is een motie hiervoor door de raad aangegeven en door alle partijen ondersteund . En als de risicoberekeningen tegenvallen kan alsnog een andere variant worden gekozen  waarbij er geen sprake is van open water. (Eerder is een motie hiervoor door de raad aangegeven en door alle partijen ondersteund)

Een ander onderdeel van het centrumplan behelst een supermarkt aan het begin van de Molenstraat.  De Molenstraat is een van de weinige echte oude straten in Zevenbergen, met karakteristieke huizen, waarvan sommige met een zeer oude geschiedenis. En juist daar moet de nieuwe supermarkt komen, met een parkeergarage. En daarvoor moeten weer de mooie grote herenhuizen wijken tegenover de katholieke kerk. Volgens ons is dit ook geen goed idee.

Het enige onderdeel van het centrumplan wat onze goedkeuring kreeg is het onderdeel Kasteeltuin. Extra parkeerplaatsen gecombineerd met groen is welkom.

Reactie toevoegen

U bent hier