h

werkbezoek tweedekamerlid Eric Smaling aan Moerdijk

14 juli 2015

werkbezoek tweedekamerlid Eric Smaling aan Moerdijk

Foto: SP

Werkbezoek Eric Smaling

Op woensdag 8 juli j.l. bracht Eric Smaling (2e kamerlid SP) een werkbezoek aan de regio West-Brabant.

Als eerste wilde Eric zich graag laten informeren over het Logistiek Park Moerdijk, waar zo lang zo veel over te doen is geweest, en wat leidde tot een zeer moeilijke en trage besluitvorming bij de provinciale Staten.  Onze afdelingssecretaris Annemiek Krijnen heeft hem het terrein laten zien, waar het LPM moet gaan komen, zij heeft daarbij verteld dat wij tegen dit nieuwe industrieterrein zijn en onze argumenten daarvoor.

Wethouder Thomas Zwiers vertegenwoordigde de Gemeente Moerdijk en kon heel gedetailleerd vertellen hoe groot het terrein werd, hoe de aanleg gaat geschieden e.d.  De gemeente Moerdijk was geen partij in de onderhandelingen over dit terrein maar is wel tevreden over de uitkomst. Want door aanleg van dit terrein kunnen zij bijvoorbeeld maatregelen nemen voor het dorp Moerdijk.

Verder was onze regio-vertegenwoordiger Merian Marijnissen aanwezig en Nico Heijmans namens de provincie.

Daarna ging Eric naar het gemeentehuis van Oudenbosch waar hij door voorzitter Wim Verhoeff van de werkgroep Halderberge en de burgemeester werd toegelicht over het Basisnet Spoor en alle onveilige situaties die daarbij kunnen optreden.

Later in de middag ging Eric nog naar Breda en Rijen waar ook aandacht gevraagd werd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door plaatsen heen.

Dit was de 2e keer in korte tijd dat Eric naar West-Brabant kwam voor een werkbezoek. Hij vind het heel belangrijk om als hij onderwerpen moet gaan behandelen de situatie ter plekke kan zien en de mensen die daarbij betrokken zijn kan ontmoeten. Kortom met zijn 2 meter lang een imposante verschijning om te zien, maar met een meedenkend en meevoelend , integer en bescheiden karakter.

   

Reactie toevoegen

U bent hier