h

Sp Moerdijk wil schoolzwemmen bevorderen

12 juli 2015

Sp Moerdijk wil schoolzwemmen bevorderen

Foto: SP

SP motie bevorderen zwemvaardigheid unaniem aangenomen

De vergadering van de gemeenteraad van 9 juli stond in het teken van de zwembaden. Wij hebben in deze vergadering een motie ingediend om het zwemonderwijs beter op de kaart te krijgen. Er bestaat namelijk een nationaal programma Waterdicht[1] van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) waarbij de zwemvaardigheid van kinderen inzichtelijk wordt gemaakt en specifiek gestuurd kan worden om dit zo hoog mogelijk te krijgen.

Nu is de gemeente vrij passief in het verhogen van de zwemvaardigheid van kinderen. In de visie op het zwemmen wordt de verantwoordelijkheid geheel bij de ouders gelegd en de scholen hebben keuze vrijheid in het invullen van hun gymles. Dat is prima maar dan betekent niet dat je helemaal niets kunt doen. De gemeente heeft een rol in het stimuleren van de zwemvaardigheid. Schoolzwemmen was natuurlijk ideaal maar veel scholen hebben dat laten vallen vanwege de kosten  en de tijd die kwijt is om tot een zwemles te komen. De huidige exploitant rekende een hoog bedrag en daarnaast is de bereikbaarheid en beschikbaarheid vaak een punt.

In de motie roepen wij het college op om met schoolbesturen, zwembadexploitant en burgerinitiatieven na te gaan wat er verbetert kan worden en op welke wijze de gemeente dit proces kan stimuleren. Eerste stap volgens ons is dus aan te sluiten bij het genoemde nationale programma. Daarmee wordt inzichtelijk waar het niet zo goed gaat en kan er gericht gestuurd worden. Zo kunnen ouders die een kleine budget hebben gewezen worden op het jeugdfonds dat hen kan ondersteunen.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=gmO4x3Fp_S8

Reactie toevoegen

U bent hier