h

Kamervragen over giftreinen in Moerdijk en omgeving

14 juli 2015

Kamervragen over giftreinen in Moerdijk en omgeving

Foto: SP

Vragen SP 2e kamer over Basisnet Spoor

 

Omdat de SP afdeling Moerdijk het onderwerp basisnet Spoor zeer belangrijk vind laten wij op de site zien welke vragen er door onze leden in de 2e kamer onlangs gesteld zijn aan secretaris Mansfeld.

 

Vragen van de leden Smaling en Bashir (beiden SP) aan de staatssecretaris van infrastructuur en milieu over de gebrekkige informatie bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen over het spoor.

 

 

Bent u bekend met het artikel “Debat giftreinen is ‘noodzaak” ?(BN de Stem)

Bent u het eens met de conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat er te vaak onduidelijkheid bestaat over de inhoud van giftreinen en over wie er voor het vervoer verantwoordelijk is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Wat is uw mening over het door het ILT voorgestelde GPS-track-and-tracesysteem voor wagons met gevaarlijke stoffen? Ziet u dit als oplossing voor deze problematiek?

Deelt u de mening dat het van levensbelang kan zijn als er voor hulpdiensten duidelijk is waar en wanneer een wagon met gevaarlijke stoffen zich bevindt, en wat voor inhoud er vervoerd wordt? Zo ja, hoe gaat u de registratie hiervan op het juiste spoor zetten?

Zal de capaciteit van de rampenbestrijding op en rond het spoor en de rangeerterreinen nog worden uitgebreid nu het aantal goederentransporten over de Brabantroute gaan toenemen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vormt de door ILT geschetste problematiek voor u aanleiding de VEZA-boog weer op de agenda te zetten, zodat goederentreinen die van Vlissingen naar Antwerpen rijden niet onnodig twee keer op en neer van Roosendaal naar Dordrecht hoeven te rijden om te rangeren in Kijfhoek?

Reactie toevoegen

U bent hier